Södertälje kommun och Telge storsatsar gemensamt på barn och unga

Nu går Södertälje kommunkoncern ihop om en gemensam satsning på gratis lovaktiviteter för barn och unga. Bakom samarbetet ligger beslutet att göra Telges satsning Sommarskoj avgiftsfri, samtidigt som Södertälje kommun tilldelats fördubblade ekonomiska resurser för sommarlovs- och skollovsaktiviteter från Socialstyrelsen.Målet med storsatsningen är att erbjuda lovaktiviteter och upplevelser som blir till oförglömliga minnen för Södertäljes barn och unga.

– Detta är en väldigt positiv satsning på barn och ungas lovaktiviteter i Södertälje, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S). Barns möjlighet till en bra fritid ska inte styras av föräldrarnas plånbok. Den här satsningen kommer att göra stor skillnad för många barn, unga och familjer i Södertälje.

Satsningen riktar sig till barn och unga i åldrarna 6–15 år. Syftet är att erbjuda barn och unga ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser, och möjliggöra möten över sociala gränser.

– Nu samverkar vi på ett nytt sätt inom kommunkoncernen, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. På det här sättet kan vi öka både kvalitet och bredd i utbudet. Med dessa extra medel och samverkan kommer vi tillsammans att kunna erbjuda fler och ännu bättre aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling för barn och unga.

– Vi ser fram emot att samverka kring dessa viktiga frågor, säger Marie Antonsson, ansvarig för Sommarskoj på Telge. Vi vill göra det möjligt för barn och unga att ha en aktiv fritid och att prova nya aktiviteter genom att sänka så många trösklar som möjligt.

De avgiftsfria lovaktiviteterna anordnas av både föreningslivet och kommunen. Verksamheterna kommer bland annat att genomföras på biblioteken i Södertälje, kulturskolan, Konsthallen, Torekällberget, Ung fritid och på olika föreningsanläggningar. Det statliga bidraget uppgår till totalt 5 046706 kr, vilket är dubbelt så stort som tidigare.

Mer information:

Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S), Södertälje kommun, 08-523 069 37, anna.bohman@sodertalje.se

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, Södertälje kommun, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

Marie Antonsson, sponsringsansvarig och ansvarig för Sommarskoj, Telge, 08-550 220  88, marie.antonsson@telge.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje