Södertälje kommun positiv till besked från VW

- Det är bara positivt att Svenska Volkswagens lagerverksamhet hamnar i Nykvarn. Jag är mycket glad över att arbetstillfällena på detta sätt blir kvar på pendlingsavstånd i regionen. Det säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s) i Södertälje,i kommentar till det besked som Svenska Volkswagen har lämnat i dag.

Sedan det i höstas blev känt att Svenska Volkswagen är i akut behov av att hitta nya lägen för både huvudkontor och lager, har Södertälje kommun i samarbete med Nykvarn engagerat sig stort i frågan och erbjudit flera alternativa lösningar.

Kommunen har föreslagit flera alternativa platser för både huvudkontor och lager inom Södertälje kommun. Samtliga alternativ har svarat mot den kravspecifikation som Volkswagen formulerat.

För lagerverksamheten ställdes krav på en fastighet med god tillgänglighet och med järnvägsanslutning. Tillsammans med Nykvarn presenterade Södertälje kommun två alternativa lägen; Almnäs och Mörby. Med tanke på den mycket pressade tidplanen har kommunerna tillsammans med bl a Vasallen gjort stora ansträngningar för att ge Volkswagen trygga alternativ. Det har bland annat handlat om nya väg- och järnvägsanslutningar.

När det gäller nytt huvudkontor för Volkswagen presenterade Södertälje kommun initialt fyra möjliga lägen. I dialog med Svenska Volkswagen har två av dessa framstått som intressanta; en fastighet i Hovsjö i direkt anslutning till Volkswagens befintliga lokaler där, samt fastigheten Linvävaren i närheten av Volkswagens befintliga huvudkontor. Fastigheten i Hovsjö ägs av Södertälje kommun, Linvävaren ägs av Kilenkrysset. Dessa alternativ är vad kommunen erfar fortfarande aktuella.

För ytterligare information kontakta: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s) 0708 – 518 461 Ann-Charlotte Gjöthlén, utvecklingschef 0708 – 516 116 Helena Reinhagen, informationschef 0708 – 518 440