Södertälje kommun satsar på förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Södertälje kommun gör under 2018 en särskild satsning på arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa varaktigt förbättrade arbetsvillkor för medarbetare och chefer. Satsningen består av åtta miljoner kronor årligen under fyra år.

Projektet kommer att pröva olika metoder för att arbeta med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. Bland annat ska lokalt anpassade arbetstidsmodeller prövas som en lösning på den återkommande diskussionen om arbetstids- och schemaläggningsfrågor. Projektet kommer även att se över hur ledarskapet kan utvecklas. Vilket stöd behöver cheferna för att vara chef och hur många anställda är det rimligt att vara chef över?

Den 2 februari 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen, vars uppdrag sträcker sig till 2021. Behovet är stort av långsiktiga och strukturerade insatser för att förbättra arbetsvillkoren.

Styrgruppen är sammansatt av representanter från politiken, de fackliga organisationerna och förvaltningen. Utvecklingsarbetet kommer att ledas av två projektledare, tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheterna.

Styrgruppen består av Elof Hansjons (S) ordf., Kerstin Pettersson (V), Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP), Anne-Marie Larsson (M), Karin Halldin (C), Britt-Louise Andersson och Maria Svärd, Kommunal, Thomas Witting, Vision, Lenita Granlund, socialdirektör, och Johan Lefverström, personaldirektör.

Mer information:

Elof Hansjons, ordförande i styrgruppen, 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se

Lenita Granlund, socialdirektör, 08-523 014 82, lenita.granlund@sodetalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje