Södertälje kommun satsar på Interkulturell pedagogik

Pressmeddelande från: Utbildningskontoret

Södertälje kommun inbjuder till en presentation av boken ”Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald” av Pirjo Lahdenperä, den första kommunala professorn i Södertälje.

Utifrån bred aktionsforskning i olika skolutvecklingsprojekt ger boken tips och idéer om hur skolan kan utvecklas till en god interkulturell lärandemiljö. Modellerna kan med fördel också användas i andra verksamheter än skolan.

Pirjo Lahdenperä anställdes i Södertälje kommun under 2006 inom ramen av Myndigheten för Skolutvecklingssatsning - Mångfaldsdialogen. Hon har arbetat med rektorer och skolor i Södertälje kring interkulturellt ledarskap vilket delvis bidragit till framväxten av hennes bok. Boken ”Interkulturellt ledarskap - förändring i mångfald” kan användas som ett verktyg för att arbeta i interkulturella miljöer.

- Södertälje kommun är en kommun som vågar lyfta sin mångfald och arbeta med mångfaldsfrågorna på allvar genom att koppla ihop forskning och praktik, säger Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik.

Media hälsas välkomna.

Tid: fredagen den 22 februari kl. 14.30 – 15.30 , Plats: Utbildningskontoret, Nyköpingsvägen 23 (entréplanet).

Mer information: Pirjo Lahdenperä, professor i Interkulturell pedagogik, tel 08-550 217 95