Södertälje kommun satsar på Öppna data

Södertälje kommun satsar på Öppna data

Nu tillgängliggör Södertälje kommun Öppna data på sin hemsida. Syftet är att skapa möjligheter för andra att skapa nya tjänster och affärsmöjligheter av redan offentlig information, men också att ge en ökad insyn och delaktighet för medborgare. Ett steg att sprida kunskap om öppna data är att medverka i Södertälje Science Week som öppnar den 30 januari.Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data ges möjligheter för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. Information som nu finns tillgänglig är till exempel skoldata, infartsparkeringar, laddstolpar för elbilar, gymnasieskolor och handikapparkeringar.

Den data kommunen gör tillgänglig publiceras även på den nationella portalen för öppna data som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal.

Södertälje kommun delar också öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar denna för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens skolor och förskolor. Detta är den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar ett direkt mervärde för medborgare inom området.

En annan del av den digitala satsningen är att Södertälje som första kommun i Sverige deltar i Hack for Sweden, ett initiativ från regeringen som handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data. Syftet är att sätta innovation på kartan genom öppna data, att öka användningen av information som produceras och att hitta nya samarbetspartners i kommunens digitala arbete.

Varför Södertälje kommun som första kommun ska delta i hackathon och hur organisationer kan använda dessa för att öka innovationstakten tas upp i föreläsningen Öppna data och innovation – hur hänger det ihop? under Södertälje Science Week, onsdagen den 31 januari kl. 13-14.30. Då medverkar bland annat Ann Molin, projektledare på Hack for Sweden. Mer information finns här.

Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg, kommunikationsavdelningen, 08-523 065 28, anthony.mccarrick@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje