Arkiv pressmeddelanden

Södertälje kommuns arbete med att förebygga nedskräpning ger resultat

2021-09-30

Årets skräpmätning i Södertälje visar att vårt centrum är renare än rikssnittet för centrum i större städer. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2010.

- Att det är rent, snyggt och tryggt är prioriterat i vårt arbete, och jag är glad att alla som verkar i och besöker staden får se den från sin bästa sida, säger Tage Gripenstam, kommunalråd (C). Jag vill också rikta ett stort tack till alla som lägger sin tid och sitt engagemang på att ta hand om vår stad.

Södertälje har under en längre tid arbetat med att förebygga nedskräpning. I februari 2018 antog kommunstyrelsen en strategi för att förebygga nedskräpning. I dag ligger den som en del i nya avfallsplanen 2030, och det förebyggande arbetet mot nedskräpning fokuserar på tre områden: att utveckla en god service, att införa kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter, och att verka för en ökad samverkan och stärkt myndighetsutövning.

- Vår strategi med förbättrad renhållning tillsammans med långsiktigt påverkansarbete där vi vill få fler att ta ansvar för vår fysiska miljö ger resultat, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg i kommunen. Att Södertälje centrum är renare än rikssnittet är ingen slump, det är långsiktigt och fokuserat arbete som ger resultat.

Åtgärder som bidragit till minskningen är:

  • Nyinvestering i papperskorgar med askkopp i hela centrumområdet
  • Utökad personalstyrka under högsäsong (maj-sep)
  • Utökad städning med maskin
  • Den dagliga städningen av centrum börjar tidigare på morgonen
  • Årligen återkommande kampanjer mot nedskräpning
     

FAKTA SKRÄPMÄTNING
Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter 
ut
inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen. www.hsr.se

För mer information, kontakta:

Tomas Thernström, avfallsstrateg samhällsbyggnadskontoret,  tfn: 08-523 026 92, e-post: tomas.thernstrom@sodertalje.se

Tage Gripenstam, kommunalråd (C), tfn: 08-523 037 03, epost: tage.gripenstam@sodertalje.se