Södertälje lanserar ny varumärkesplattform

Den 17 juni presenteras den nya varumärkesplattformen för Södertälje. Varumärkesplattformen ska bidra till att stärka Södertäljes konkurrenskraft och skapa en enhetlig bild i arbetet med att attrahera och behålla invånare, företag och besökare.

Den 17 juni är det dags att presentera den nya varumärkesplattformen för Södertälje. I den beskrivs vad som utmärker Södertälje som plats och vad Södertälje ska vara känt för i framtiden. Under våren 2015 har Destination Södertälje drivit processen tillsammans med näringsliv, föreningar, Södertäljebor, politiker och tjänstemän i kommunkoncernen.
                                                                                                                                                                     

En nationell undersökning har genomförts för att ta reda på vad de som bor och verkar i andra delar av landet känner till om Södertälje. Varumärkesplattformen ska bidra till att stärka Södertäljes konkurrenskraft och skapa en enhetlig bild i arbetet med att attrahera och behålla invånare, företag och besökare.

    - Destination Södertälje har varit katalysator i arbetet. Södertäljes varumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar i Södertälje och därför ska också alla som bor och verkar här kunna använda sig av det, säger Karin Voltaire chef för Destination Södertälje.

I och med lanseringen av plattformen som äger rum den 17 juni klockan 17.00 i Assyriska kulturhuset i Södertälje kommer även en så kallad verktygslåda presenteras som underlättar användandet av varumärket. I denna verktygslåda kommer det att finnas fria texter, bilder och fakta om Södertälje som gör det lättare för alla att veta hur de kan använda sig av varumärket när de pratar om eller presenterar Södertälje.

    - Detta är ett levande arbete som bara har börjat i och med att vi lanserar plattformen. Nästa   steg blir att få med alla för att de ska känna sig delaktiga i arbetet och att varumärket ska genomsyra allt som vi i Södertälje gör, allt från utvecklingsprojekt och evenemang till föreningsdagar. Varumärket ska spegla vårt Södertälje som en plats där världarna möts, säger Karin Voltaire.

Följ varumärkesarbetet på: www.destinationsodertalje.se/varumarket/nyheter

 

För mer information, kontakta:
Karin Voltaire, projektledare, Destination Södertälje
Telefon: 0766480536, e-post: karin.voltaire@sodertalje.se
Mirja Kaufmann, kontaktperson, Destination Södertälje
Telefon: 0767219491, e-post: mirja.kaufmann@sodertalje.se

Destination Södertälje
Destination Södertälje är en del av Södertälje kommun och arbetar med att utveckla näringslivet, med hjälp avturistbyrån utveckla besöksnäringen och genom att driva Campus Telge erbjuda en
mötesplats för högre utbildning.