Södertälje välkomnar sju EU-länder till arbetsmöte

Under två dagar besöker representanter för sju EU-länder Södertälje kommun. Det är dags för arbetsmöte för samarbetsprojektet URBACT. Ett utvecklingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling för Fornhöjden, och dess närområden, är fokus för mötet.

Under två dagar, torsdag till fredag, besöker representanter för sju EU-länder Södertälje
kommun. Det är dags för arbetsmöte för samarbetsprojektet URBACT, och fokus ska ligga på Fornhöjdens utveckling.

Södertälje kommun välkomnar representanter från Tyskland, Storbritannien, Spanien, Ungern, Grekland, Rumänien och Litauen till ett tvådagars arbetsmöte. Det är europeiska regionalfondens projekt URBACT RE BLOCK som nu har kommit på besök till Södertälje. Projektet sätter fokus på höghusområden med stora utmaningar i de olika länderna.

Projektet, som pågår mellan mars 2013 och mars 2015, syftar till urban utveckling inom EU, för socialt hållbara, gröna, stadsdelar. Mötet i Södertälje sätter fokus på Fornhöjdens utveckling. Ett utvecklingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling för Fornhöjden, och dess närområden, ska tas fram.

Det nya utvecklingsprogrammet ska vara klart 2015.