Södertälje vinner Årets Säkerhetsarbete i kommun

Södertälje har utsetts till Sveriges bästa kommun när det gäller säkerhetsarbete. Södertälje vann 2012 års Security Awards och fick ta emot priset på Säkerhets- och brandmässan SKYDD på Älvsjömässan.

– Att Södertälje vinner innebär att vårt faktiska arbete fått gehör och visar att vi strävar åt rätt håll. Kommunens samverkan med polis och räddningstjänst lönar sig, säger Sven Tillman, säkerhetschef i Södertälje kommun.

Samarbetet har växt fram steg för steg genom att Södertälje utmanats av en rad händelser och incidenter de senaste åren.

– Framgångsrik samverkan bygger på en gemensam förståelse av problembilden, engagerade nyckelpersoner med mandat och ett prestigelöst förhållningssätt, säger Patrick Ungsäter, polismästare Polisen i Södertälje. 

Security Awards är säkerhetsbranschens största tävling och premierar personer eller företag som har utmärkt sig med nyskapande, konstruktiva och framgångsrika lösningar och metoder.

 – Det är roligt och belönande att det hårda arbetet som pågår i Södertälje får uppmärksamhet.  Tillsammans har vi utvecklat en ökad respekt för att varje enskild organisation inte kan uppfylla alla önskningar men tillsammans kan vi uppfylla en hel del, säger Lars-Göran Uddholm, chef för Södertörns brandförsvarsförbund.

Nomineringen lyder: Priset tilldelas den kommun som på ett tydligt sätt prioriterat och samordnat sitt säkerhetsarbete samt vidtagit åtgärder, så att invånarna känner sig trygga. 

Mer information:

Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se

Lotta Thyni, kommunikationsansvarig Polisen i Södertälje, 073- 372 85 43, lotta.thyni@polisen.se

Lovisa Wihk, Informationsansvarig Södertörns brandförsvarsförbund, 070- 854 58 96, lovisa.wihk@sbff.se