Södertäljeborna sätter betyg på kommunen

Södertälje kommun genomför just nu en medborgarundersökning där man ber Södertäljeborna sätta betyg på kommunens verksamheter. 1 000 invånare har valts ut att svara på en skriftlig enkät. Syftet med undersökningen är att se hur kommunens verksamheter kan förbättras.

Frågorna i enkäten handlar om hur nöjd man är med Södertälje som en plats att bo och leva på och vad man tycker om kommunens verksamheter: bl a om skolan, äldreomsorgen, gatu- och parkskötseln, stadsmiljön, renhållningen samt kultur- och fritidsutbudet. Enkäten handlar också om hur nöjd man är med sina möjligheter att påverka beslut och verksamhet samt hur kommunen kommunicerar med Södertäljeborna.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån och resultatet som presenteras vid årsskiftet kommer att kunna jämföras med andra kommuner.

Mer information: Annelie Hallberg, verksamhetscontroller, 08-550 220 13 Helena Reinhagen, informationschef, 0708-51 84 40