Södertäljes gymnasieskolor deltar i projekt om mänskliga rättigheter

Södertäljes kommunala gymnasieskolor deltar under våren i det så kallade Kubenprojektet, ett projekt om mänskliga rättigheter i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Syftet är att skolorna teoretiskt och estetiskt ska fördjupa sig i en mänsklig rättighet. Södertälje har tilldelats artikel 25: Rätten till tillräcklig levnadsstandard. Den 14 februari invigs själva ”Kuben” – ett mobilt utställningsrum – på Stora torget där eleverna ställer ut sina estetiska alster.

Sdertlje kommuns gymnasieskolor deltar i projekt om mnskliga rttigheter

Skolorna har ur artikel 25 valt att fokusera på att arbeta kring hälsa och välbefinnande. Målet med projektet är att eleverna ska identifiera varför och på vilket sätt ett lands för­utsättningar kan krocka med mänskliga rättighe­ter. Det ska också skapa förståelse för att alla – individer, skolor, länder – behöver bidra för att skapa en hållbar värld där mänskliga rättigheter tillgodose.

– Vi ville delta i ett projekt som förde samman våra fem gymnasieskolor och som kunde skapa motivation till lärande hos våra elever, säger Emma Rosengren, rektor på Foucaultgymnasiet. Kubenprojektet blev vårt val då det erbjuder en miljö att gestalta det vi lärt oss i estetisk form, och samtidigt utveckla våra strategier att möta de ibland kontroversiella frågor som är förknippade med mänskliga rättigheter.

Under läsåret 2018/19 har kommunens fem skolor arbetat med hälsa och välbefinnande utifrån artikel 25 som övergripande tema. Eleverna får ta del av de olika förutsättningar som finns bara i Södertälje när det gäller att leva upp till artikel 25, men de ska också höja blicken och granska hur det ser ut i världen.

– Att arbeta med de mänskliga rättigheter är ett sätt att fånga upp det engagemang som vi ser hos våra ungdomar, säger Emma Rosengren. Just blandingen av teoretiska moment och estetisk gestaltning ger möjlighet för elever att uttrycka sig på olika sätt och de budskap som eleverna sänder ut via kuben kommer därför att kunna beröra sin publik på flera sätt, både kunskapsmässigt och känslomässigt.

Den 14 februari kl. 12 invigs Kuben på Stora torget. Kuben med tillhörande utställningar kommer att visas upp i Södertälje under våren och till sist på den stora slututställningen i Kungsträdgården i Stockholm. Då samlas alla skolor som har arbetat med kubenprojektet för en gemensam utställning med en kub för var och en av de 30 mänskliga rättigheterna.

Mer information:

Emma Rosengren, rektor Foucaultgymnasiet, 08-523 045 09, emma.rosengren@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje