Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform

Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät- och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät-  och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Det nya systemet innebär att kommunerna går från åtta
individuella system till ett gemensamt. Systemet innebär också en möjlighet att
integrera information som till exempel befolkningsutveckling, miljöpåverkan och
statistik.

För att sköta den kommunala försörjningen av geografiskt
beslutsunderlag måste samtliga kommuner ha en mät- och kartverksamhet. Mät och-
kartverksamheten bedrivs med hjälp av ett geografiskt informationssystem.

Södertörnssamarbetet startade 2004 och består av
Södertälje-, Botkyrka-, Haninge-, Huddinge-, Salem-, Tyresö-, Nykvarn och
Nynäshamns kommun.

Leverantör av den nya plattformen är T-kartor Sweden AB med
Norconsult Astando AB som underleverantör. T-kartor är en etablerad leverantör
med bland annat norska och amerikanska försvaret, New York City transport samt
flertalet stora universitet i norden som kunder.

 

Mer information:
Eva Nord, ordförande Förvaltningsrådet Södertörn och chef för geografisk
information Södertälje kommun, 08-523 068 90, eva.nord@sodertalje.se
Sanna Sparr Olivier, vice ordförande Förvaltningsrådet
Södertörn och kart- och mätchef Botkyrka kommun, 08-530 613 73, sanna.sparr-olivier@botkyrka.se
Angelica Vallgren, pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar GIS-samverkan Södertörn genom Södertälje kommun