Södertörnskommunerna överens om Högskoleutbildningen!

De åtta Södertörnskommunerna – Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nykvarn, Nynäs-hamn, Salem, Södertälje och Tyresö - skickar idag en gemensam skrivelse till Regeringen, Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan, om den framtida högskoleutbildningen på Södertörn.
I Södertörnskommunerna bor totalt 400 000 invånare. Till detta kommer ett par hundratusen invånare i Sörmland och minst lika många i södra Stockholm, vilket ger en utbildningsregion på över 800 000 invånare. I regionen finns en fjärdedel av svensk tillverkningsindustri. De åtta kommunerna har tre krav: • Att KTH:s högskoleingenjörsutbildning koncentreras till Södertälje och Haninge. • Att Södertörns högskola ombildas till Universitet med huvudcampus i Flemingsberg, men att högskolan återupptar verksamhet även i Haninge och Södertälje. • Att den forskning som bedrivs i Flemingsberg gemensamt av KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola bibehålls och utvecklas inom ramen för Bio City Novum. - Södertörns högskola har den vetenskapliga nivå som krävs för ett universi-tet. Högskolan lämnade nyligen in en reviderad ansökan om universitets-status och de åtta Södertörnskommunerna stöder helhjärtat deras ansökan. Det säger Ann-Marie Högberg, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.
- När KTH nu planerar att samordna sin Högskoleingenjörsutbildning ser vi det som självklart att den lokaliseras till Södertörn. Här finns unika möjlig-heter att utveckla utbildningen, nära samverkan med näringsliv och kommuner, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.
- Södertörn är en stor del av Stockholms län och en stor del av Sverige. Vi har idag alldeles för lite högskoleplatser och en låg utbildningsnivå. Det är därför viktigt att utveckla högskoleverksamheten, i såväl Flemingsberg, Haninge som Södertälje, säger Pelle Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
För ytterligare information kontakta: - Anne-Marie Högberg, tel 535 301 44, 0708-790093 - Anders Lago, tel 550 217 00, 0708-518461 - Pelle Svensson, tel 606 83 89, 070-5483083