Sommaren på Gillberga blir ännu bättre med fler värdar

Gillberga friluftsgård är tillgänglig för alla, speciellt för personer med funktionsnedsättning. För att kunna göra vistelsen på Gillberga ännu bättre söker vi nu fler värdar.

Gillberga friluftsgård är tillgänglig för alla, speciellt för personer med funktionsnedsättning. För att kunna göra vistelsen på Gillberga ännu bättre söker vi nu fler värdar.

- Friluftsområdet och badplatsen är öppen för allmänheten och vår förhoppning är att Gillberga blir sommarens träffpunkt för personer med funktionsnedsättning, säger Susanna Landfeldt, fritidskonsulent på Södertälje kommun.

Föreningslivet, särskilt handikappföreningarna, har värdar på plats mellan 10-17 så att friluftsgårdens besökare kan komma åt toaletter och dusch.

- Vi hoppas att det är fler som vill bli värd, så att man som besökare känner sig extra välkommen ut till Gillberga. Nästa värdträff är 1 juli, den som är intresserad är välkommen då, säger Susanna Landfeldt.

Den som vill vara värd hör av sig till Susanna Landfeldt på Gillberga-gruppen som består av representanter från olika handikappföreningar och Kultur- och fritidskontoret.

Gillberga friluftsgård är handikappanpassad och är en fantastiskt fin ny anläggning. Nya bryggor och rullstolsramper finns i vattnet, så att badplatsen är tillgänglig för den som har rörelsehinder. I sommar arrangeras olika lägerverksamheter för personer med funktionshinder på Gillberga.

Mer information

: Susanna Landfeldt, fritidskonsulent, 08-550 222 96