Sommarlovssatsningen en framgång för Södertälje

Södertälje kommuns särskilda satsning på sommarlovsaktiviteter visar på ett mycket lyckat utfall både vad det gäller aktivitetsnivå, kreativitet och innehåll. Den har nått ut brett till Södertäljes barn och unga.

Kommunens särskilda satsning på sommarlovsaktiviteter visar på ett mycket lyckat utfall både vad det gäller aktivitetsnivå, kreativitet och innehåll. Den har nått ut brett till Södertäljes barn och unga. 

I dag återrapporterades den särskilda satsning på sommarlovsaktiviteter som kultur- och fritidsnämnden genomförde med anledning av den riktade regeringssatsningen om 2,6 miljoner kronor för att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar 6-15 år.

Aktiviteterna, som följer regeringens kriterier och kommunstyrelsens beslut, ligger helt i linje med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. Resultatet visar att Södertäljes barn och ungdomar har erbjudits ett brett utbud av aktivitet som gett stimulans och bidragit till barnens personliga utveckling. Det har funnits en bredd både geografiskt och innehållsmässigt med ett fokus på dem som är mest socialt utsatta. Att skapa nya kontaktytor och integration har varit viktigt i arbetet.

– Vi är stolta över att vi har kunnat erbjuda barn och ungdomar i Södertälje en verksamhet med bredd och hög kvalitet, säger Anna Bohman Enmalm (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. De extra resurserna har gett oss möjlighet att förverkliga de uppsatta målen att locka med innovativa satsningar på barn och ungas skapade fritid och deltagande i kultur- och idrottslivet.

– Nu ser vi fram emot att ytterligare förbättra och förädla en lyckad verksamhet nästa år, säger Lukas Hållkvist (M) andre vice ordförande i kultur och fritidsnämnden. Vi vill fortsatt lyfta viktiga frågor som jämställdhet och segregation.

Rapporten beskriver att de konkreta effekterna är att många barn har fått prova på nya aktiviteter och lärt sig nya färdigheter som simkunnighet, programmering, odling, konstnärliga och idrottsliga förmågor. Två projekt kommer fortsättningsvis ingå i basverksamheten; teknikkollo med möjlighet att lära sig att programmera och Living History under 1800-talsveckan på Torekällberget. 

Totalt har 6 129 barn och ungdomar, 48 procent flickor och 52 procent pojkar, deltagit i kommunens sommarlovsaktiviteter.

Mer information:

Anna Bohman Enmalm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 08-523 069 37, anna.bohman@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se