S:ta Ragnhildsmedaljen till Leif Östling

Varje år delas S:ta Ragnhildsmedaljen ut i samband med nationaldagsfirandet till någon eller några med anknytning till Södertälje som utmärkt sig på ett speciellt sätt. 2011 års medaljör är Leif Östling, vd för Scania.

Varje år delas S:ta Ragnhildsmedaljen ut i samband med nationaldagsfirandet till någon eller några med anknytning till Södertälje som utmärkt sig på ett speciellt sätt. 2011 års medaljör är Leif Östling, vd för Scania.

Representanter från media är välkomna.

Tid: måndagen den 6 juni, ca kl 14.00
Plats: Råbyscenen, Torekällberget, Södertälje

Motivering för S:ta Ragnhildsmedaljen 2011:

Leif Östling, vd för Scania, tilldelas S:ta Ragnhildsmedaljen 2011 för sitt outtröttliga arbete för Scania och Södertälje. Leif Östling har hela tiden sett Scania som en del av Södertälje och har aktivt deltagit i arbetet för att göra Södertälje attraktivt, samtidigt som han har varit drivande i integrationsarbetet och har tagit ett stort socialt ansvar genom att bereda ungdom och personer med annan etnisk bakgrund arbete på Scania.

Trots den kraftiga konjunktursvackan 2009 permitterades och varslades ingen personal – i stället fick personalen fyradagarsvecka och vidareutbildning, vilket bidrog till att Scania stod väldigt starkt när konjunkturen vände.

Leif Östling har varit anställd på Scania sedan 1972 och vd sedan 1994, han har nyligen förlängt sitt avtal med ytterligare tre år. Vabis, Vagnsaktiebolaget i Södertälje, nu med namnet Scania, grundades år 1891 och har sedan dess varit navet i Södertäljes industriliv. Leif Östling har hela tiden värnat Scanias självständighet och han har placerat Södertälje på världskartan.

Mer information:
Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, Södertälje kommun, 08-523 064 64, staffan.bo.jonsson@sodertalje.se

Peter Taberman, projektledare för nationaldagen, Södertälje kommun,
08-523 025 73, peter.taberman@sodertalje.se