Arkiv pressmeddelanden

Stadsdirektör Rickard Sundbom går till tjänst inom Region Stockholm

2021-02-17

Stadsdirektör Rickard Sundbom lämnar Södertälje för ett nytt arbete som administrativ direktör inom regionledningskontoret i Region Stockholm.

– Jag vill tacka Rickard Sundbom för hans goda insatser under drygt fyra år hos oss i Södertälje. Vi har en stabilitet i de samhällskritiska verksamheterna trots pandemin, vårt hållbarhets- och näringslivsarbete har fått en tydligare styrning, många viktiga processer som exempelvis samordning av hela kommunkoncernen – förvaltning och bolag – går framåt och samarbetsklimatet är gott. År 2020 förbättrades engagemanget hos våra medarbetare i den årliga medarbetarundersökningen (HME). Vi gör också ett bra ekonomiskt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner.

Boel Godner menar att ett väl fungerande samarbete med Region Stockholm är av stor vikt och säger att hon tror att Rickard Sundbom kommer kunna göra nytta och tillföra mycket utifrån Södertälje kommuns perspektiv.  

– Jag önskar Rickard stort lycka till i sitt nya uppdrag.

"En fantastisk kommun"

Rickard Sundbom lämnar kommunen med blandade känslor. 

– Södertälje är en fantastisk kommun. Men att få möjligheten att centralt bidra till hela regionens utveckling gick inte att tacka nej till. Särskilt inte efter det intensiva arbete som kommunen och regionen, bland annat med Södertälje sjukhus, gemensamt utfört och utför under pandemin.

– Jag är trygg med att alla duktiga medarbetare och chefer på daglig basis gör det allra bästa för invånarna i Södertälje och att kommunens positiva utveckling kommer fortsätta, avslutar Rickard Sundbom.

Tidigare kanslichefen Ola Schön, numera pensionär, återgår tillfälligt i tjänst som tillförordnad stadsdirektör under tiden som rekrytering av efterträdare sker.

Rickard Sundbom avslutar sitt arbete i Södertälje i mitten av mars månad. Rekrytering av ny stadsdirektör inleds inom kort.

Kontakt:

Helena Sundman, pressansvarig, Södertälje kommun, helena.sundman@sodertalje.se, tel. 08 523 066 03