Stadshuset klart i maj 2008

Samtliga entreprenader inom bygget är nu upphandlade och en fastställd tidplan finns därmed också.

– Vi kommer att få tillgång till de befintliga byggnaderna i början av april och sedan kommer hela bygget att vara färdigställt i mitten av maj, säger projektledare Petra Karlsson-Ekström.
Under två helger i juni månad kommer flytten att ske till det nya stadshuset vilket gör att alla medarbetare kommer vara installerade på sina nya arbetsplatser till midsommar 2008.

Invigning av Södertäljes nya stadshus sker efter sommaren 2008.

Mer information Petra Karlsson-Ekström projektledare, Södertälje kommun tel. 0708-51 82 18 Liselott Nilsson, VD TelgeFastigheter AB tel. 0708-51 58 81

Det nya huset blir en unik mötesplats för service, demokrati och kultur samlat under ett och samma tak. Södertäljeborna får ett modernt medborgarhus och genom husets generösa öppettider kan fler ta del av allt som erbjuds.
Här kommer bl a stadsscenen Estrad att ligga tillsammans med en ny restaurang. På stadsscenen och i de kompletterande konferenslokalerna kommer många olika evenemang att kunna genomföras, allt från filmvisningar till bolagsstämmor, konferenser och middagar för större sällskap.