Stor satsning på nytt bibliotek i Hovsjö

Fredagen den 24 november invigs ett helt nytt bibliotek i Hovsjö. Det nya biblioteket sätter Hovsjöborna i första rummet och har som mål att arbeta med läsfrämjande på nya sätt. Biblioteket har ett tydligt besökarperspektiv, något som märks på flera sätt. Utgångspunkten är att vägen till läsning kan gå via många olika vägar, där samtalet mellan besökare och personal är det centrala.

Fredagen den 24 november invigs ett helt nytt bibliotek i Hovsjö. Det nya biblioteket sätter Hovsjöborna i första rummet och har som mål att arbeta med läsfrämjande på nya sätt.

Biblioteket har ett tydligt besökarperspektiv, något som märks på flera sätt. Utgångspunkten är att vägen till läsning kan gå via många olika vägar, där samtalet mellan besökare och personal är det centrala. En rund välkomnande disk gynnar samtal och uppmuntrar till samarbete framför datorer. Verksamheten är inriktad på läsupplevelser för alla åldrar, med tillgång till dagstidningar och information i tryck och i digitalformat. För att väcka nyfikenhet erbjuds dessutom programverksamhet, från att spela spel till högläsning för alla åldrar. Nyfikenheten stimuleras även genom att böckerna är placerade utifrån vad boken handlar om. Att kunna hitta den bok som man vill låna men också att hitta den bok man inte visste fanns är viktigt. 

– Att öppna ett bibliotek i Hovsjö där det bor många familjer med små resurser är en satsning för att ge positiva effekter på läsande och språkutveckling bland barn, ungdomar och vuxna, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman Enmalm. Biblioteket kommer även att fungera som en mötesplats för de boende i området, som tillsammans med de andra verksamheterna i hubben till exempel Hovsjö forum och läsa för integration, har en viktig demokratisk funktion.

Utöver bibliotekarier arbetar även kulturpedagoger i verksamheten för att öka det läsfrämjande arbetet. Utgångspunkten är att personal med erfarenhet från andra håll än bibliotek kan nå besökare på olika nivåer. Fokus kommer att vara att skapa ett skräddarsytt utbud och verksamheter för Hovsjöborna.

– Biblioteken är en av de få platser i samhället där alla välkomnas utan krav på konsumtion, säger bibliotekschef Helena Gomér. Vi vill erbjuda en plats där besökaren kan få möjlighet till kunskapsinhämtning, lustläsning och studiero men även kunna ta del av en verksamhet som vi ska utforma ihop med Hovsjöborna. Här ska det finnas hänsyn för den öppna mötesplats som ett bibliotek är. Vi kommer att jobba utifrån tre enkla regler: hänsyn till rummet, hänsyn till andra och hänsyn till dig själv.

Mer information:

Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), 08-523 069 37, anna.bohman@sodertalje.se

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

Helena Gomér, bibliotekschef, kultur- och fritidskontoret, 08-523 022 59, helena.gomer@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje