Arkiv pressmeddelanden

Studiebesök från Latinamerika

2006-05-08

Representanter från Latinamerikanska regeringar och frivilliga organisationer besöker Södertälje kommun under tisdagen den 9 maj. De går en utbildning i demokrati och delaktighet som anordnas av SIDA i samarbete med SIPU. De kommer bl a att få en genomgång i Södertälje kommuns arbete med demokrati och mångfald och hinna med ett besök hos den Syrianska Ortodoxa Kyrkan, S:t Afram i Geneta. Med vänliga hälsningar Södertälje kommun Logikområdet Demokrati och integration inom Södertälje kommuns ledningsenhet tar emot studiebesök imorgon den 9 maj ett från SIDA och Latinamerika. Vi får besök av drygt fjorton unga utvalda sydamerikanska representanter från frivilliga organisationer och regeringar som går på en utbildningsinsats om demokrati och delaktighet i Sverige. Utbildningen ordnas av Sida i samarbete med SIPU. SIPU International har fått i uppdrag av Sida att from hösten 2005 organisera kursen ”Demokratiska institutioner och deltagande demokrati” under tre års tid. Syftet med kursen är att stärka representanter för förvaltningar och civilt samhälle i utvalda länder i Latinamerika för att dessa ska kunna förbättra förutsättningarna för demokratisk samhällsstyrning i sina hemländer. SIDA och SIPU vänder sig till Logikområdet Demokrati och integration inom ledningsenheten och till dess chef Eduardo Villanueva-Contreras. Detta eftersom det finns ett gemensamt intresse och en strävan efter att länka samma två viktiga världar; internationellt utvecklingssamarbete samt arbete för demokrati/ mänskliga rättigheter och mångfaldsfrågor i Sverige. Eduardo Villanueva-Contreras har själv arbetat i mer än sju år inom freds- och internationellt utvecklingssamarbete innan han började arbeta i Södertälje kommun. Besöken kommer kl. 08:30 att informeras om Södertäljes demokrati och mångfaldsarbete i stadshuset. Senare vid 10:00 tiden kommer gästerna att besöka den Syrianska Ortodoxa Kyrkan, S:t Afram i Geneta. Eduardo Henry Villanueva-Contreras Chef för Ledningsenhetens logikområdet Demokrati & integration (Demokrati, mångfald/jämställdhet, integration, folkhälsa, barnrättigheter och internationella frågor)