Tyska politiker besöker Lina grundskola

På tisdag, den 8 mars, kommer en delegation politiker från tyska parlamentet (Bundestag) att besöka Lina grundskola. Syftet är att lära sig mer om hur Sverige arbetar med att integrera unga flyktingar i vårt utbildningssystem och att få veta mer om hur funktionsnedsatta människor integreras i svenska skolor.

På tisdag, den 8 mars, kommer en delegation politiker från tyska parlamentet (Bundestag) till Södertälje för att besöka Lina grundskola. Syftet är att lära sig mer om hur Sverige arbetar med att integrera unga nyanlända i vårt utbildningssystem och att få veta mer om hur funktionsnedsatta integreras i svenska skolor.

– Pedagogerna i Södertäljes skolor arbetar varje dag för att ge såväl de nyanlända eleverna som de som är födda i Sverige förutsättningar att nå kunskapsmålen. Jag är glad att våra erfarenheter i Södertälje väcker intresse och kan hjälpa andra att utveckla sin undervisning, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S).

Alla Södertäljes kommunala grundskolor har beredskap för att ta emot nyanlända elever medan vissa av våra skolor har en särskild beredskap för nyanlända elever i årskurs 5–9 med vissa modersmål. För att välkomna eleven till skolan samt för att ge viktig information inför skolstarten, ingår ett första samtal. Där diskuteras elevens skolgång, familjeförhållanden och livserfarenheter. Efter det samtalet kartläggs elevens kunskapsnivå med stöd av Skolverkets material. Rektorn fattar sedan beslut om vilken årskurs eleven ska placeras i.

För journalister kommer det att finnas möjlighet att delta i besöket.

Program Lina grundskola 09.00–11.00:
De tyska politikerna träffar lärare och elever för att få en bild av hur Södertälje arbetar med nyanlända.


Deltagare:
Xaver Jung, (CDU/CSU)
Uda Heller, (CDU/CSU)
Dr. Wolfgang Stefinger, (CDU/CSU)
Dr. Rosemarie Hein, (DIE LINKE)
Özcan Mutlu, (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD)
Andreas Meyer, Ausschuss-Sekretariat

Andreas Berg, Kultur & Vetenskapsrådet Tyska ambassaden
Paul Friedl, Praktikant Tyska ambassaden


Mer information:
Elof Hansjons, kommunalråd (S), 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se

Valle Wigers, presschef på Tyska ambassaden, 08-670 15 35, pr-1@stoc.diplo.de