Unga berättar med nya medier

Det nya medielandskapet har förändrat våra kommunikationsvanor och livsvärldar och därmed också våra lärandemiljöer. Nu startar ”Unga berättar” där barn och ungdomar får skapa egna digitala berättelser. Den 25–29 februari är det workshop i Café Nova.

Inom ramen för ”Unga berättar” uppmuntras barn och ungdomar från 7 till 25 år att uttrycka sig konstnärligt genom att skapa egna personliga berättelser med bilder, musik, ljud och speakertext med hjälp av dator, kamera och ljudutrustning. De digitala berättelserna kan handla om dem själva, någon närstående, eller något skeende i deras liv.

– Digitalt berättande kan stärka ungas röst i samhället och bidrar till deras språkutveckling. De nya medierna har förändrat ungas kommunikations-vanor vilket kräver helt nya pedagogiska metoder och strategier för lärande, säger Ola Abrahamsson, mediepedagog på Kulturskolan.

Filmerna ska visas under berättarkvällar, festivaler, på webben och i andra forum. Genom att ta del av varandras berättelser ökar förståelsen och toleransen mellan ungdomar. De digitala berättelserna blir också en värdefull dokumentation av hur ungdomar ser på sig själva och livet och samhället i dag och kan även öka de vuxnas förståelse för ungdomars tankar och kultur.

”Unga berättar” startar med en workshop för ungdomar 16–25 år i Café Nova i Luna kulturhus den 25–28 februari klockan 13–20 och 29 februari klockan 13–18. Representanter för media är välkomna under hela veckan.
”Unga berättar” är ett samarbete mellan fritidsgårdarna, Café Nova i Luna kulturhus och Kulturskolan och kommer att bli en del av Kulturskolans utbud.

Mer information: Ola Abrahamsson, mediepedagog på Kulturskolan, 08 550 213 27, ola.abrahamsson@sodertalje.se