Ungdomars åsikter viktiga i arbetet med ny översiktsplan

Södertälje kommun lyssnar på sina ungdomar. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan bjuds elever in till en workshop för att diskutera kommunen, hur den är idag och hur de vill ha den i framtiden.

Södertälje kommun lyssnar på sina ungdomar. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan bjuds elever in till en workshop för att diskutera kommunen, hur den är idag och hur de vill ha den i framtiden.

Den 29 september kommer årskurs åtta från Södertälje friskola att under tre timmar få ge uttryck för sina åsikter. De får bland annat prata om vilka ställen de gillar och ogillar i Södertälje och var de spenderar sin fritid. En annan del av workshopen handlar om vad de tycker är viktigast inom ett antal teman som boende, stadskärnan och fritid. Om workshopen blir lyckad kommer fler att arrangeras under samrådet i vår. 

Arbetet med översiktsplanen pågår för fullt och ett förslag på samrådsplan ska tas fram. Denna ska bygga på sex fokusområden som man har samlat kunskap om under våren. Dessa fokusområden är attraktivt boende, Södertälje som regional stadskärna, miljonprogramsområden, klimatanpassning, ett modernt och hållbart transportsystem samt näringsliv och utbildning.

– Vi gör detta för att det är ungdomarna som ska skapa sina liv i morgondagens Södertälje, säger Anders Bäcklander, biträdande samhällsbyggnadsdirektör vid Södertälje kommun.

– Eleverna har massor med tankar om hur staden och kommunen borde vara och det är viktigt att fånga upp dem, säger Leif Åhlin, lärare vid Södertälje friskola och en av medlemmarna i styrgruppen för översiktsplanen.

 

 

Mer information:

Anna Knight, översiktsplanerare, 08-523 065 48, anna.knight@sodertalje.se

Leif Åhlin, lärare Södertälje friskola, 08-527 570 54, leif.ahlin@sodertaljefriskola.se

Agora på sodertalje.se: http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Agora/Oversiktsplanering/20110/#