Unik konferens visar på mångfaldens styrka

Den 14 maj arrangeras Sveriges första rikskonferens för mångfald och tillväxt i Södertälje. Aldrig tidigare har så många nationella och internationella experter i dessa frågor samlats under ett tak i Sverige.

- Vi är stolta över att Södertälje kommun står som värd för en konferens med ett så viktigt och aktuellt innehåll, säger Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör i Södertälje kommun.

Utgångspunkten för konferensen är att ett genomtänkt mångfaldsarbete leder till kreativa och lönsamma möjligheter i arbetslivet. På konferensen lyfter vi fram framgångsrika exempel på samarbeten präglade av mångfald, inom och mellan den offentliga sektorn och andra samhällsaktörer, företag och ideella organisationer.

- För kommuner och landsting handlar mångfald om att se och ta till vara individers olikheter i arbetslivet och olika livssituationer. Ju bättre vi lyckas med det, desto bättre service kan vi ge. Rikskonferensen är ett utmärkt tillfälle att utbyta praktiska erfarenheter om nyttan av mångfald, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. Alexandra Volkoff, Kanadas ambassadör i Sverige, om Kanadas syn på mångfald
Ett axplock ur programmet:

  • Alexandra Volkoff, Kanadas ambassadör i Sverige, om Kanadas syn på mångfald Scanias vd
  • Leif Östling om vikten av samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor
  • Joakim Palme från Institutet för framtidsstudier om framtidens Sverige
  • Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago om mångfaldens betydelse för Södertälje
  • Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, om mångfald som framtidsfråga

Programmet i sin helhet finns på www.rikskonferensen.se

Tid:
Torsdag den 14 maj klockan 8.15-16.30
Plats: Södertälje stadshus, Campusgatan 26

Representanter för media är välkomna att närvara under konferensen.

Mer information:
Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Södertälje kommun, 0766-481604
Arjun Bakshi, processledare SKL, 070-3657856
Eva-Lena Arefäll, utredare SKL, 070-3197945