Arkiv pressmeddelanden

Unik struktur skapar stort intresse för Södertäljes idrottsutbildningar

2019-10-21

För unga som vill satsa både på skola och idrott erbjuder Södertälje en möjlighet att kombinera studier med en idrottssatsning och utvecklas till elitspelare. Strukturen är unik med tre gymnasieskolor som har nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och en idrottsakademi med representanter från skolor och föreningar som säkerställer utveckling och nya samarbeten. Satsningarna har gett resultat – idag är söktrycket högre än någonsin.– Vi kan se att intresset för dessa utbildningar ökar för varje år, säger utbildningsdirektör Monica Sonde. Jag är stolt över att vi har lyckats bygga upp dessa idrottsutbildningar, med en idrottsakademi som ser till att vi har ett välfungerande samarbete, gemensamma förväntningar och en hög ambition.

Idag erbjuder Torekällgymnasiet, Täljegymnasiet och Vackstanäsgymnasiet nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) för
elitsatsning i basket, innebandy, fotboll och ishockey i kombination med de flesta av gymnasieskolans nationella program. Målet är att elever ska få en bra utbildning både inom sin idrott och i skolan.

– Idrotten är djupt rotad i Södertälje, säger NIU-koordinator Andreas Lindbäck. Genom att erbjuda möjligheten att utveckla sig inom sin idrott på en högsta nivå så behåller vi talangerna i Södertälje. Det stora intresset av att gå våra utbildningar finns både på ett nationellt och ett internationellt plan.

Att välja idrott redan på grundskolenivå är också möjligt i Södertälje. På Rosenborgsenheten erbjuds
grundskoleelever i årskurs 4–9 en utökad och fördjupad idrottsundervisning inom dans, basket, fotboll, ishockey, simning, simhopp, innebandy och volleyboll.

– Vi har alltid ett högt söktryck, men inför höstterminen har vi sett en ökning på 20 procent, säger rektor Andreas Hallström. Elever från alla kommundelar i Södertälje söker sig till oss, liksom elever från Nykvarn, Salem och Botkyrka, vilket är väldigt roligt. Vi har jobbat hårt för att säkerställa hög kvalitet och att logistik och samarbeten med föreningarna ska fungera.

Gymnasieskolorna erbjuder dessutom en lokal idrottsutbildning, LIU, som innebär att eleven kan välja volleyboll eller simning samt idrott och hälsa i tillägg till den övriga kursplanen.

 

Mer information:

Monica Sonde, utbildningsdirektör och ordförande i Idrottsakademin, Södertälje kommun, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Andreas Lindbäck, NIU-koodinator på utbildningskontoret, Södertälje kommun, 0707 220 379, andreas.lindback@sodertalje.se

Andreas Hallström, rektor Rosenborgsenheten, Södertälje kommun, 08-523 014 30, andreas.hallstrom@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje