Arkiv pressmeddelanden

Unika åtgärder på vuxenutbildningen i Södertälje ger resultat

2020-06-25

Andelen elever med godkända resultat har ökat sedan vuxenutbildningen i Södertälje införde tidigare oprövade åtgärder – ett nytt test och en ny förberedande kurs inför de gymnasiala yrkesutbildningarna. Det visar färsk statistik från Södertälje kommun.

– Vårt mål är att fler elever klarar utbildningen med högre betyg och ger dem större möjligheter på arbetsmarknaden, säger rektor på vuxenutbildningen i Södertälje kommun, Achilles French.

Antalet elever med icke godkänt i betyg har tydligt minskat sedan ett nytt så kallat nivåtest och en ny förberedande orienteringskurs införts. 
Sedan hösten 2018 började nivåtesterna införas. Av den totala andelen betyg har resultaten förbättrats så att:

  • i genomsnitt 10 procent icke godkända betyg (F) gavs innan nivåtesterna infördes, jämfört med 2,7 procent efter nivåtesterna och orienteringskurser infördes
  • i genomsnitt 17 procent C-betyg gavs innan nivåtesterna infördes, jämfört med 26 procent efter nivåtesterna och orienteringskurser införd.

Elever som inte klarar nivåtestet får läsa en orienteringskurs för att förbereda sig i svenska, berättar Achilles French. 

– Nivåtestet visar vilka elever som behöver fylla på kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ingen elev lämnas alltså åt sitt öde.
De som har behov att fylla på språkkunskaperna erbjuds den så kallade orienteringskursen innan de startar yrkesutbildningen. Orienteringskursen är obligatorisk för de som inte klarar nivåtestet.

Ställer krav på eleverna

Achilles French menar att insatserna rustar eleverna bättre inför framtiden.
– På det här sättet erbjuder vi elever med de extra språkbehoven de kunskaper som arbetsmarknaden kräver efter avklarade studier. Det visar också att vi – för elevernas egen skull – ställer krav på dem.

Nivåtesterna identifierar elever som kan klara yrkesutbildningar 

  • På vuxenutbildningen har Södertälje kommun sedan hösten 2017 erbjudit gymnasiala yrkesutbildningar i egen regi. Nivåtesterna är ett sätt att åtgärda bristande språkkunskaper. 
  • Vuxenutbildningens nivåtest identifierar de elever som har tillräckliga förutsättningar att klara av en yrkesutbildning. En yrkesutbildning förutsätter att eleven har goda språkkunskaper, för att klara såväl studier som den språknivå som en anställning kräver. 
  • Nivåtesterna gör att elever med bristande språkkunskaper kan placeras i en orienteringskurs som ska rusta dem med tillräckliga språkkunskaper, ord, begrepp, yrkesspråk, värdegrundsfrågor med mera. 
  • Orienteringskursen skräddarsys och inriktas mot den kommande yrkesutbildningen eleven sökt. 
  • Södertälje kommun är idag den första kommunen i länet som använder nivåtest och orienteringskurs för att förbereda elever inför yrkesutbildningar. 

Kontakter:
Achilles French, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun, tel. 08-5230 1936, achilles.french@sodertalje.se
T.f. pressekreterare, Åsa Zazi, tel. 08-5230  6603, asa.zazi@sodertalje.se