Utställning om allemansrätten invigs i Södertälje

Södertälje kommun tar som första kommun i landet emot vandringsutställningen om allemansrätt ”Får man grilla här? – Kulturell mångfald möter biologisk mångfald”.

Utställningen, som kommer att gå på riksturné under 2006 och 2007, berättar om allemansrätten och om hur det gick till när människor i

Sverige började använda naturen för friluftsliv.

På lördag invigs utställningen av Landshövding Mats Hellström.

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

Gem/Information

Ingela Ekström

Tel: 08-550 223 01

Fax: 08-550 225 45

E-post: ingela.ekstrom@sodertalje