Utvecklingen av Södertälje fortsätter

Södertälje kommun har som mål att sälja mark inom nio områden för bostadsproduktion till exploatörer.

Södertälje kommun har som mål att sälja mark inom nio områden för bostadsproduktion till exploatörer. 

Som i ett led i arbetet med att utveckla framtidens Södertälje har Södertälje kommun tittat på möjligheten att bygga nya bostäder inom nio områden i Södertälje 

* Björkmossen i Ritorp, kvarter 1
* Björkmossen, i Ritorp, kvarter 2
* Ekgården Norra, i Brunnsäng,
* Örnstugan, i Brunnsäng, kvarter 1 
* Örnstugan, i Brunnsäng, kvarter 2
* Enhörna
* Mölnbo
* Hölö
* Järna

Förslaget är en del av Södertäljes översiktsplan – Framtid Södertälje som är en strategi för utbyggnad av kommunen.

– Översiktsplanen är ett förslag på hur man genom bebyggelse arbetar för bland annat en ökad social sammanhållning och hållbar utveckling av samhället, säger Martin Ivarsson, exploateringsingenjör på Södertälje kommun. 

Mer information:
Martin Ivarsson, exploateringsingenjör, 08-523 069 89, martin.ivarsson@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se