Vad kan Sverige lära av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Södertälje är den kommun i Sverige som kommit att förknippats med högt flyktingmottagande. Om kommunen tidigare framstod som unik, finns det efter höstens stora flyktingvåg många Södertälje i Sverige. Vad kan Sverige lära av Södertäljes lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande?

Södertälje är den kommun i Sverige som kommit att förknippats med högt flyktingmottagande. Om kommunen tidigare framstod som unik, finns det efter höstens stora flyktingvåg många Södertälje i Sverige.

Vad kan Sverige lära av Södertälje?

Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Politiker, opinionsbildare och expert möts på Södertälje kommuns seminarium i Almedalen tisdagen den 5 juli för att debattera hur Södertäljes erfarenheter förbättra mottagandet av asylsökande och flyktingar. På seminariet möter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö sin kollega Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Statsekreterare Erik Nilsson (S), regeringens samordnare för flyktingfrågor debatterar med moderaternas migrationspolitiske talesperson, riksdagsledamoten Johan Forssell. Opinionsbildarna Alice Teodorescu från Göteborgspostens diskuterar hur vi kan motverka utanförskap och segregering i våra bostadsområden med Aftonbladets Anders Lindberg.

Hur bygger vi ett samhälle som håller ihop och tar beslut som minskar segregationen

Seminariet ställer frågan hur vi motverkar en fortsatt utveckling där de stadsdelar som har de största ekonomiska och sociala utmaningarna fortsätter vara de största mottagarna av asylsökande- med risk för ökade sociala klyftor som följd.

Tid och plats

Tisdag 5/7, 15.30 – 16.45

Wisby Strand Congress och event, Donnersgatan 2, lokal Vall

Mer information

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun, 0766-481152

Jörgen Eriksson, kommunikationsstrateg, Södertälje kommun, 0766-483008

Henri Pagot, tf pressekreterare, södertälje kommun, 08-52 30 66 03