Vad vet Södertälje som Sverige behöver veta?

Välkommen till Södertäljes seminarium Globalisering på tillväxt i Almedalen. Tillsammans ger vi svaret på hur Södertäljes utmaningar och Sveriges framtida problem med kompetensförsörjning kan lösas genom att bygga vidare på Globaliseringsrådets arbete.

Välkommen till Södertäljes seminarium Globalisering på tillväxt i Almedalen. Tillsammans ger vi svaret på hur Södertäljes utmaningar och Sveriges framtida problem med kompetensförsörjning kan lösas genom att bygga vidare på Globaliseringsrådets arbete.

Världen globaliseras men i Sverige ställer vi våra mest internationellt kompetenta utanför arbetsmarknaden. Konkurrensen mellan länder ökar i allt snabbare takt samtidigt som andelen yrkesarbetare blir allt äldre. Vår framtida tillväxt är därför beroende av att vi lyckas utnyttja den kompetens som våra invandrare besitter, men som idag alltför ofta går förlorad i socialt utanförskap. För att lyckas med detta krävs nya idéer för samverkan på alla nivåer: stat, kommun och näringsliv.

Södertälje har de senaste åren lärt sig att sociala innovationer är nyckeln till arbetsmarknaden för utlandsfödda. Södertälje presenterar därför i Almedalen ett konkret förslag till hur det bästa från politiken och företagandet kan mötas för att generera sådana idéer.

Tid: Onsdagen den 7 juli, klockan 13.00–15.00

Plats: Sävesalen, Gotlands Museum, Mellangatan 14, Visby

Medverkande:

Matthew Barzun (USA:s ambassadör i Sverige)

Anna Ekström (ordförande Saco)

Akbar Seddigh (ordförande för börsbolag och akademi)

Mats Kinnwall (chefsekonom SKL)

Björn Lindgren (nationalekonom Svenskt Näringsliv)

Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje (S)

Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition i Södertälje (M)

Moderator: Göran Rosenberg

 

Mer information om seminariet:

http://www.sodertalje.se/almedalen2010

http://www.facebook.com/sodertalje


Inför, under och efter seminariet finns det möjlighet att diskutera på twitter.com. Alla tweets som är taggade med #soderdalen visas på www.sodertalje.se/almedalen2010

Seminariet finns även tillgänglig genom webb-tv med en modererad chatt på www.sodertalje.se/almedalen2010 och www.tvalmedalen.se

Läs gärna debattartikeln i Svenska Dagbladet: Jakten på nästa Sergey BrinMer information:

Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje (S), 070-851 84 61,
anders.lago@sodertalje.se

Jörgen Eriksson, kommunstrateg i Södertälje kommun, 08-523 049 88, jorgen.eriksson@sodertalje.se

 

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje  

www.facebook.com/sodertalje