Vi färgar Södertälje orange för att uppmärksamma våldet

Den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, färgar vi stadshuset i Södertälje orange. Södertälje kommun, polisen i Södertälje, Södertälje sjukhus, Samordningsförbundet och Södertäljejourerna vill genom denna gemensamma aktion uppmärksamma vårt arbete mot våld.

- Det är en stor samhällsutmaning att det fortfarande 2021 sker våld mot kvinnor och flickor samt våld i nära relationer. De stora förlorarna är de som direkt utsätts, men hela vårt samhälle påverkas av våldet. I arbetet mot våld mot kvinnor och flickor och i nära relationer måste hela samhället stå enat för att upptäcka, anmäla och gripa in. Södertälje har ett fortsatt viktigt arbete framför sig för att minska antalet människor som utsätts för våld, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Orange Day, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamling 1999. Det är dagen då FN uppmanar alla att manifestera mot våld mot kvinnor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor som visar sitt stöd klär sig i orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. Även i Södertälje vill vi visa att vi tar tydligt avstånd från våld mot kvinnor och flickor och våld i nära relationer. Därför färgas stadshuset orange för en dag med hjälp av strålkastare från stadsscenen. Dessutom uppmärksammas en vecka fri från våld genom en rad webbinarier.

Ingen ska utsättas för våld oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning.

- Vi har under flera år arbetat för att våldet ska upphöra, men vi ser behov av att göra ännu mer. Vi måste fortsätta arbeta förebyggande mot våld för att bevara och utveckla jämställdheten. Södertälje kommun har i det arbetet noll tolerans mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, säger Johannes Evers Gester, samordnare mot våld i nära relationer i Södertälje kommun.