Arkiv pressmeddelanden

Viktiga bidrag stärker arbetet för friskare hav, sjöar och vattendrag

2020-06-25

Södertälje kommun är en förebild när det gäller arbetet med att vårda och förbättra vattenresurser. Vår vattenplan inspirerar andra och just nu pågår ett tiotal projekt som beviljats bidrag från bland annat Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Under 2018 antog kommunen en vattenplan med fokus på att förbättra status i kommunens sjöar och vattendrag. Kommunfullmäktige har beslutat att satsa 1 miljon kronor varje år mellan 2020 och 2022 för att genomföra vattenplanen. Utöver det har en vattenstrateg anställts på miljökontoret.

Med utökade resurser kan vi ansöka om fler projektbidrag. Vårt arbete med vattenplanering är även en inspiration för andra, vilket är glädjande. Till exempel har Länsstyrelsen haft ett seminarie där vår vattenplanering använts som ett gott exempel, säger Karl-Axel Reimer, gruppchef vid miljökontoret.

Just nu pågår ett tiotal projekt som beviljats bidrag från bland annat Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Sedan 2016 har kommunen fått cirka 7 miljoner kronor i projektbidrag för vattenrelaterade projekt. Många av projekten handlar om att anlägga våtmarker för att minska näringsbelastning på sjöar och vattendrag samt i slutändan Östersjön. Ett exempel är Måsnaren där kommunen bedriver ett flerårigt projekt med bidrag från Länsstyrelsen.

Vi ska minska negativ påverkan från tätortens dagvatten och jobba för att minska näringsläckage från bottnarna i Måsnaren. I höst gör kommunen en första åtgärd i tillrinningen till Måsnaren och nästa år anläggs ett våtmarksområde vid Hovsjö-Tvetaberg för att minska fosforbelastningen, säger Karl-Axel Reimer.

I kommunen samarbetar miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret och Telge Nät i åtgärdsarbetet kring vatten. Samverkan sker även med berörda grannkommuner, markägare och andra aktörer som vi delar avrinningsområden med.

Jag känner mig väldigt glad över att det här viktiga arbetet har bra fart och att budgeterade medel för vattenåtgärder växlas upp rejält genom att kommunen söker stöd från staten, säger Lars Greger (MP), miljönämndens ordförande.Exempel på ytterligare projekt som kommunen har beviljats bidrag för:

  • Inventering av havsvikar med fokus på vattenväxter (100 000 kronor, Länsstyrelsen)
  • Kartläggning av områden lämpliga för våtmarker i kommunens landskap (495 000 kronor, Länsstyrelsen)
  • Förstudie för våtmark/gäddfabrik vid Öbacken-Bränninge (95 000 kronor, Länsstyrelsen)
  • Underlag till åtgärdsprogram för Mölnboåns och Trosaåns avrinningsområden (230 000 kronor, Länsstyrelsen)

Läs mer: Vattenplan för Södertälje kommun, länk till PDF

Kontakter:

Karl-Axel Reimer, gruppchef ekologi- och vattenskydd, miljökontoret, tel. 08-523 066 79, karl-axel.reimer@sodertalje.se

Hugo Davegårdh, vattenstrateg, miljökontoret, tel. 08-523 028 51, hugo.davegardh@sodertalje.se

Åsa Zazi, t.f. pressekreterare, tel. 08-523 066 03, asa.zazi@sodertalje.se