Nyheter relaterade till coronaviruset


En byggnad med snö på taket och på gårdsplanen. Träd och buskar har snö på sina grenar.
Medarbetarnas insatser har gjort skillnad

2021-02-26: Insatserna för att förhindra smittspridning till sköra äldre från medarbetarnas sida har gjort skillnad.Medarbetarnas arbete med att upprätthålla smittskyddet har ofta inneburit personliga uppoffringar och tar sig många uttryck. Tallhöjdens vård- och omsorgsboende är ett exempel på hur medarbetarna tagit ansvar. Läs mer >


Södertälje kommun kontaktar festvåningar med krav

2021-02-25: I ett läge där spridningen av covid-19 återigen ökar, kommer kommunen kontakta festvåningsarrangörer i Södertälje för att påminna om de regler som gäller för att hindra att fler medborgare blir sjuka. Läs mer >


Nya regionala rekommendationer

2021-02-23: Smittskyddsläkare i Region Stockholm, Maria Rotzén Östlund, har tillsammans med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer. Bland annat handlar det om distansundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10 och att alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken samt i vissa inomhusmiljöer. Läs mer >


Rätt att stoppa dans utifrån trängsellag

2021-02-19: Södertälje kommun har använt både miljöbalken och trängsellagen för att förbjuda evenemang med lekar, mingel och dans på festvåningar i Södertälje – för att begränsa smittspridningen av covid-19. En dom i Förvaltningsrätten ger kommunen rätt att klassa festlokalen som ett serveringsställe, och att det var rätt att stoppa dans utifrån trängsellagen. Läs mer >


Vuxen och barn åker skridskor .
Sportlov

2021-02-19: Äntligen dags för sportlov! Men det blir ett annorlunda sportlov eftersom smittspridningen av corona är hög och läget är allvarligt i regionen. Här har vi samlat tips på aktiviteter. Läs om naturreservat, Torekällberget, skridskor och bibliotekens tjänster. Läs mer >


Vaccindos ett och två har nått nio av tio på äldreboenden

2021-02-10: Nio av tio av Södertäljes äldre som bor på särskilda boenden är nu vaccinerade med både dos ett och två mot covid-19. Vaccineringen i Stadshuset fortsätter en tid för medarbetare inom vård- och omsorg både i Södertälje och i övriga regionen. Läs mer >


Barn som spelar ishockey på uterink
Södertälje kommun öppnar anläggningar och lokaler för gymnasieungdomar

2021-02-05: Från och med den 6 februari kan även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Folkhälsomyndighetens bedömning är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Läs mer >


Vi ser en person snett bakifrån som  håller upp en spruta för att ge en dos vaccin.
ödertälje stadsscen värd för vaccineringen av medarbetare

2021-02-04: Stadsscenen är värd för vaccineringen av medarbetare som arbetar nära boenden och omsorgstagare inom kommunal vård och omsorg. Kommunens omsorgskontor samordnar vaccinationen och företaget VaccinDirekt vaccinerar. Läs mer >


Boel Godner och Tage Gripenstam, politiker i Södertälje på en pressträff om hanteringen i och med covid-19.
Flera lättnader och stöd på gång då smittspridningen avtagit

2021-01-27: Företag och medborgare sköter sig bra och smittspridningen av coronaviruset minskar i vår kommun. Trots att vi inte helt kan slappna av kommer besöksförbud på äldreboenden hävas. Dessutom kommer företagen få ta del av ett nytt stödpaket inom kort. Det var något av det som kom fram på pressträffen som Södertälje kommun höll på onsdagen den 27 januari. Läs mer >


Nu öppnar biblioteken, kulturskolan och idrottsanläggningar - det här gäller

2021-01-22: Med start den 25 januari öppnar vissa av verksamheterna inom kultur och fritid igen. Men många av verksamheterna öppnar upp successivt med begränsad service eller verksamhet. Läget är fortfarande mycket allvarligt men jämfört med före jul har smittan minskat något. Läs mer >