Vaccination mot covid-19

Nu finns vaccin mot covid-19. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län. Vaccinationen är kostnadsfri och erbjuds alla vuxna i länet från 18 års ålder.

Vaccinationerna är i gång och här kan du läsa om hur olika åldersgrupper kan boka sina vaccinationer (öppnas i nytt fönster på 1177.se.

Information at 1177.se about tha vaccine for Covid-19 in other languages

Fortsätt följa rekommendationerna

Vaccination minskar risken mot allvarlig sjukdom men även den som är vaccinerad kan sprida smittan vidare, till exempel via sina händer. Råden kring att minska smittspridningen gäller därför alla. Vi behöver fortsätta skydda varandra genom att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Se upp för bedragare

Det har kommit rapporter om att misstänkta bedragare har börjat ringa upp äldre för att säga att de kommer från exempelvis Folkhälsomyndigheten och vill boka vaccinationstid. Uppringarna kräver att personen de ringer ska identifiera sig med bankdosa eller mobilt bank-id. Om du får ett sådant samtal ska du lägga på luren.

Läs mer om telefonbedrägerier på 1177.se

Räcker vaccinen till alla?

Tillgången till vaccin är begränsad och ojämn. De vaccindoser som kommer in, används successivt. I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att kunna erbjudas vaccination. De vaccin som godkänts kräver olika hantering. Region Stockholms planering utgår från vaccintillgång och lagrings- och transportförutsättningarna för olika vacciner, för att genomföra en så metodisk och effektiv vaccinering av länets invånare som är möjlig. Vaccinatörerna kan behöva ställa om vid förändrade förutsättningar. Prioriteringsordningen påverkas inte av vaccintillgången.

Kan jag boka vaccination nu?

På 1177.se finns den senast uppdaterade informationen om vilka grupper som erbjuds vaccin just nu och hur de ska gå tillväga för att boka. De grupper som är aktuella att prioriteras för vaccination får ett erbjudande och information om hur de ska gå tillväga. Personer som är prioriterade för vaccination kan känna sig trygga med att avvakta till dess de får en bokad tid.

Är vaccinen säkra?

Vaccinen godkänns av EU-kommissionen efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansvarig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket.

Måste jag betala för att vaccinera mig mot covid-19?

Nej, vaccination mot covid-19 blir kostnadsfri till alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

Kan jag själv bestämma om jag ska vaccinera mig?

Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, och även vaccination mot covid-19. Om du erbjuds vaccination mot covid-19 kommer du själv få bestämma om du vill ta vaccinet. Du kommer att få information om vaccinet innan du behöver fatta beslut.

Hur samarbetar kommunen med Region Stockholm?

Region Stockholm erbjuder och ansvarar för vaccination mot covid-19 som genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samverkan mellan regionen och länets kommuner är viktigt för att klara de stora utmaningar som det innebär att genomföra ett stort vaccinationsprogram under pågående pandemi. Länets kommuner bidrar med resurser och kompetens utifrån behov, bland annat genom att:

  • säkerställa att invånare, boende och brukare inom kommunal vård och omsorg som är prioriterade för vaccin identifieras och får erbjudande om vaccination. Kommunerna ansvarar för boende på SÄBO medan vårdcentralerna erbjuder vaccination till personer med hemtjänst eller personlig assistent.
  • säkerställa att medarbetare inom kommunal vård och omsorg får Region Stockholms erbjudande om vaccination
  • vid behov och efter förfrågan från Region Stockholm undersöka om det finns lokaler som kan användas för vaccinering i samarbete med Länsstyrelsen.
  • använda kommunens kommunikationskanaler för att hänvisa invånare till rätt information på 1177.se
  • bistå med den samlade kompetens som kommunernas vård- och omsorgspersonal har som stöd till regionens vaccinatörer
Vem ansvarar för vaccinationerna i Sverige?

Olika aktörer är ansvariga för olika frågor.

  • Läkemedelsverket ansvarar bland annat för att utreda och fatta beslut om godkännande för vaccinerna och att följa upp säkerhet och effekt när vaccinerna har börjat användas.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för rekommendationerna av vilka som bör vaccineras.
  • Sjukvården i varje region ansvarar för att genomföra vaccinationerna.