Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas och förstörs. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, i rätt tid.

Var källkritisk

Vid allvarliga händelser sprids även information på sociala medier och det kan vara vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att du är källkritisk och inte sprider rykten vidare.

Ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare
  • söka information från trovärdiga källor.

Informationspåverkan

Stater och organisationer använder idag vilseledande information för att försöka påverka hur vi tänker och hur vi agerar. Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk. Det är många som bidrar till det psykologiska försvaret: myndigheter och medier men även du som enskild individ har en viktig roll.

Cybersäkerhet

Vårt samhälle är beroende av olika it-system. Det gäller allt från kortbetalningar till patientjournaler och samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning. Angrepp på svenska it-system pågår ständigt. Med tanke på den försämrade säkerhetssituationen är det extra viktigt att vara vaksam, även för privatpersoner.