Riskanläggningar

I Södertälje finns flera anläggningar som omfattas av den så kallade Seveso-lagstiftningen som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Information om anläggningar i Södertälje

Astra Zeneca

Inter Terminals Sweden AB

ODEC Tankstorage

Sand och Grus AB Jehander, bergtäkt Enhörna

Scania CV AB

St1 Sverige AB

Swerock AB, bergtäkt Jumsta

Mer om Seveso-lagen och verksamheter som omfattas av den på Södertörns brandförsvarsförbund

Om Seveso-lagstiftningen

Det som kallas för Seveso-lagstiftningen" består egentligen av en lag (Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna för allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381), en förordning och en föreskrift. En allvarlig kemikalieolycka i staden Seveso i Italien har gett upphov till namnet.

Mer information om denna lagstiftning finns på Länsstyrelsens webbsida