Nyheter

Mål och budget 2022-2024

2022-01-18

Nu är Mål och budget 2022-2024 publicerad. Här kan du läsa om våra prioriterade områden och hur Södertälje kommun fördelar skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes den 29 november 2021.

Våra prioriterade områden

  • Barn och ungas uppväxt
  • Värdigt åldrande
  • Trygghet och säkerhet
  • Attraktiv kommun för boende och näringsliv
  • Kraftfullt klimat- och miljöarbete

Vårt viktigaste dokument

Dokumentet Mål och budget 2022-2024 är kommunens viktigaste styrdokument. Här berättar vi hur Södertälje kommun planerar använda dina skattepengar under den här tiden. Här presenteras även de arbetsområden som vi inom kommunen och kommunägda bolagen kommer att fokusera på.
Detta dokument kompletteras av andra så kallade styrdokument som visar mer konkret hur arbetet ska genomföras.

Du hittar dokumentet Mål och budget samt bilagor här:
Mål och budget under sidan Ekonomi, mål och budget 
Mål och budget under sidan Styrande dokument