Årets pristagare offentliggjordes på Södertäljegalan 2019

Nyskapande idéer, hållbar utveckling, ledarskap, innovationer och entreprenörskap var i fokus då personer och organisationer som verkar för Södertäljes bästa prisades vid kvällens Södertäljegala. Tio kategorier med pristagare som röstats fram av företag, föreningar, organisationer uppmärksammades på stora scenen. Här är årets pristagare:Priset för Årets Innovation tilldelades den forskningsbaserade serviceleverantören N4

Motivering
Genom att lyssna på kundens behov och drivas av viljan att ständigt förbättras har årets vinnare utvecklat och levererat ett innovativt erbjudande och en arbetsmetod som långsiktigt skapar värde och hållbarhet för såväl kunden som för den egna organisationen.


Årets Hållbarhetspris tilldelades Ekobanken

Motivering
2019 års Hållbarhetspris går till Ekobanken, som arbetar med alla dimensioner av hållbarhet. Banken bidrar till hållbar utveckling genom att på ett transparent sätt endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt.


Priset för Årets Förening tilldelades Södertäljejourerna

Motivering

Föreningen har en mängd olika kompetenser och fokusområden som kompletterar varandra. Det är en unik förening som består av tre olika jourer: Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren Södertälje. De vill aktivt visa att alla vinner på ett samhälle fritt från våld och att alla behövs i arbetet för att uppnå det.


Priset för Årets Ledare tilldelades Hans Öhlén, Mariekäll scoutkår

Motivering
Med ett otroligt engagemang bemöter han alla utifrån deras egna förutsättningar –alla kan vara med i glädjen och lärandet inom scoutrörelsen. Han hjälper även andra föreningar och kommunala verksamheter och levererar alltid mer än förväntat. Han är en profil inom Södertäljes friluftsliv som genom sitt frivilligarbete har byggt många broar.Priset för Årets Initiativ tilldelades Alice Machin, Bondens marknad, Järna/Under tallarna

Motivering
Vinnaren av årets initiativ har som projektledare och sann entusiast framgångsrikt skapat gemenskap runt viktiga lokala frågor. Bondens marknad har kommit för att stanna.Priset för Årets Byggnadsverk tilldelades Viksberg skolområde

Motivering
Skolområdet förhåller sig väl till de omgivande lantliga miljöerna både till utformning, lokalisering och i materialval. Idrottshallen med sin fullstora plan för basket, handboll och innebandy har solpaneler och sedumtak. Skolbyggnaderna erbjuder överblickbara, flexibla och lugna arbetsmiljöer både för barn och personal.  På skolgården har stor vikt lagts vid att behålla mycket naturmark, både för att vara intressanta lekmiljöer för barn och samtidigt göra ett så litet ingrepp som möjligt i den naturliga miljön.Priset för Årets Renovering tilldelades Överenhörna bygdegård

Motivering
En ny förening startades för att kunna söka medel för renovering av den byggnad som ursprungligen uppfördes för den kyrkliga syföreningen. Utvändigt har byggnadens fasad, tak och trappa renoverats. Invändigt har vägg- och takmålningar restaurerats och konserverats. Renoveringen av Överenhörna bygdegård visar på starkt lokalt engagemang och uthållighet för att bibehålla både en intressant byggnad och en viktig mötesplats i bygden.Övriga priser som delades ut var Årets företagare, som tilldelades ägarna av AB Styrhytten, och Årets Nyföretagare som tilldelades J&S Markservice AB. Det nya priset Årets Cityföretag tilldelades Fastighetsbyrån i Södertälje. Mer information om varje priserna finns här.

Södertälje Företagardag och Södertäljegalan arrangeras av Destination Södertälje på Södertälje kommun, Företagarna i Södertälje/Nykvarn och Stockholms Handelskammare.