Arkiv pressmeddelanden

Extra skjuts för kommunkoncernens arbete med datadrivna beslut

2021-02-04

Södertälje kommuns arbete med digitalisering uppmärksammas. Vinnova satsar nu drygt 1,7 miljoner kronor över två år på Södertälje kommuns och Telge återvinnings samarbete med RISE Research institute of Sweden och Umeå universitet för hur det uppkopplade samhället kan användas i offentlig sektor.

Pengarna ska öka offentlig sektors möjligheter att använda ”internet of things”, så kallat IoT, eller sakernas internet. I Södertälje kommuns och Telge Återvinnings fall blir pengarna ett stöd i arbetet med hanteringen av avfall. Ett exempel är uppkopplade papperskorgar – i dagsläget 160 stycken i centrala Södertälje  som ger information om när de behöver tömmas.

Vi är stolta att Vinnova beviljat oss stödet. De tror på vad vi gör och nu kan vi vidareutveckla arbetet med effektivisering och förbättring av avfalls- och resurshantering, som uppkopplade papperskorgar och annan avfallshantering, säger Andreas Klingström, tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun.

Effektivare rutter med uppkopplade papperskorgar

Det befintliga arbetet med uppkopplade papperskorgar har gjort rutterna för tömning mer effektiva. Redan efter första månaden såg man resultat och behövde bara stanna vid cirka en tredjedel av papperskorgarna.

Tänkbara arbetsområden inom området data från sensorer kan bli att förhindra sopdumpning i både skog och mark, bevakning av återvinningsstationer med IoT och AI-sensorer samt att villa-soptunnor töms endast vid behov.

– Det är genom dessa datadrivna beslut som kommunkoncernen kan använda sina resurser mer effektivt. Det är viktigt inför framtiden då färre ska försörja fler äldre, säger Håkan Karlsson, VD, Telge återvinning.

Ett mervärde av digitaliseringsarbetet för Södertäljeborna är att Kommun-Kim, chattboten på sodertalje.se redan idag svarar på frågor om badvattentemperaturer och parkeringsplatser för personer med rörelsehinder.

Projektet som Vinnova bidrar till följer Södertälje kommuns digitaliseringsstrategi på sodertalje.se Digitaliseringen ska arbeta för medborgarnas bästa.

Mer om vad som händer inom digitala Södertälje på sodertalje.se 

Mer om projektet det inkluderande hållbara och uppkopplade samhället på ri.se.

Innovativ samhällsnytta

Medel från Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en satsning Vinnova, Formas och Energimyndigheten står för. Medlen har beviljats inom "IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld. I motiveringen står att “projektet nyttjar kraften med öppen data och metoder för att effektivisera egna processer samt involverar invånarna, med en konstellation av bra kompetens.”

För mer information:
Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun, tel, 08-523 065 28, anthony.mccarrick@sodertalje.se
Tomas Thernström, avfallsstrateg, tel. 08-523 026 92, tomas.thernstrom@sodertalje.se
Helena Sundman, pressekreterare, Södertälje kommun, tel. 08-523 066 03, helena.sundman@sodertalje.se