Arkiv pressmeddelanden

Fortsatt ökad nöjdhet hos företagarna med Södertälje kommuns service

2023-04-25

För andra året i rad klättrar Södertälje kommun uppåt i SKR:s undersökning ”Öppna jämförelser i företagsklimat”. Betyget i 2022-års NKI (Nöjd kund-index) är 72. Ett NKI på 70 eller högre bedöms som högt.

– Det är ett högt betyg och ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll. Samtidigt är målet att öka resultatet ytterligare. Mätningen är ett bra verktyg som ger inblick i hur företagarna upplever den kommunala myndighetsutövningen, vad de tycker om vår service. Vi ser inom vilka delar det fungerar och var vi behöver förbättra oss ytterligare. Tillsammans tar vi steg för steg för att bli bättre, vi ska göra det lätt för företag att göra rätt i Södertälje, säger näringslivschef Jonas Karlsson.

Mätningen genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA), idag den 25 april presenteras resultaten för 2022. I Södertälje kommun besvarade 364 lokala företagare enkäten, vilket är fler jämfört med förra mätningen. Frågorna handlar om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna bedömer även kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Kommunens sammanvägda NKI-värde hamnar nu på 72, förra mätningen 2021 var betyget 71 och dessförinnan 70. Inom serviceområdena har bemötande högst betyg 75, följt av tillgänglighet, kompetens och rättssäkerhet som alla har 74. Lägst betyg har effektivitet 71.

Högst betyg inom myndighetsområdena har serveringstillstånd 82, en ökning sedan förra mätningen då betyget var 74, livsmedelskontroll 78, vilket också är en ökning sedan förra mätningen. Lägst betyg har bygglov 58.

Helena Götherfors, chef för miljökontoret gläds åt den positiva trenden där livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd ökar. Det sistnämnda har tagit ett rejält kliv från betyget 69 år 2020 till 73 i senaste mätningen.

Vi jobbar hårt för att vässa oss, att hitta bra metoder för tillsyn, ge företagen bra service och tydlig information. Miljökontorets medarbetare har under flera års tid utbildats i metodiken Motiverande Samtal för att öka kunskaperna kring bemötande, hantering av svåra samtal och förmågan att locka fram och väcka motivation hos företagare. Vi vill ha en bra och effektiv dialog med företagen, säger Helena.

I Södertälje kommun arbetar både miljökontoret och socialkontoret med Motiverande Samtal (MI) med goda resultat, vilket även bekräftas i NKI-mätningen. Under det senaste året har kommunen satsat på att bredda kunskaperna kring (MI). Att integrera företagarperspektivet i utbildningen har gjort det här till en unik satsning i kommunsverige.

Mer information

SKR:s webbplats: Öppna jämförelser företagsklimat 2022

Södertälje kommun satsar på Motiverande Samtal för att förbättra företagsklimatet

Vid frågor kontakta:

Jonas Karlsson, näringslivschef, Södertälje kommun, telefon: 08-523 041 43, e-post: jonas.karlsson@sodertalje.se

Åsa Zazi, pressansvarig, Södertälje kommun, telefon: 08-523 066 03, e-post: asa.zazi@sodertalje.se