Fri parkering dygnet runt på tre parkeringsytor i centrala Södertälje

Södertälje kommun har beslutat om att erbjuda två timmars fri parkering. Fram tills dess att skyltar levererats, samt omprogrammering av betalautomaterna kan ske, gäller fri parkering under hela dygnet på parkeringsytorna vid: Centralplan, Tom Tits samt Torekällskolan.

Kostnadsfri parkering, dygnet runt, börjar att gälla idag, måndagen den 30 mars på tre parkeringsytor i centrala Södertälje: Centralplan, Tom Tits samt Torekällskolan. Parkeringarna är nu skyltade med en blå P-skylt, betalautomaterna har täckts med.

Fri parkering, dygnet runt, gäller på de tre ytorna fram tills att nya skyltar monterats och betalautomaterna omprogrammerats. När så skett kommer de två första timmarna vara avgiftsfria, följande timmar gäller beslutad taxa. Vi ber alla vara uppmärksamma och noggrant kontrollera skyltning samt ta del av informationen på kommunens webbplats som uppdateras löpande.

Två timmars fri parkering på tre olika platser kommer att gälla fram till den 30 september 2020, och är en del av de åtgärder kommunen vidtar för att stödja lokala näringslivet där många drabbas hårt till följd av spridningen av coronavirussjukdomen (covid-19). Syftet med fri parkering är att stimulera handeln i Södertälje City, att underlätta för dem som vill handla och uträtta ärenden där.

Läs mer om kommunens åtgärder: Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv

Mer information

Lars Neimert

Enhetschef parkering, samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Tel: 08-523 031 36

E-post: lars.neimert@sodertalje.se

 

Åsa Zazi

Tf pressekreterare

Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen, Södertälje kommun

Tel: 08-523 066 03

E-post: asa.zazi@sodertalje.se