Kommunen åtgärdar brister i hantering av parkeringsdäck

Kommunen har gjort en otillåten direktupphandling av entreprenad för parkeringshuset bakom Stadshuset och inte konkurrensutsatt uppdraget som dessutom saknade giltigt avtal. Kostnaden har mer än fördubblats från det pris som först angavs. Det visar en utredning som kommunen låtit göra och nu offentliggör.

– Utredningen visar inte att någon personligen vunnit på affären. Men det som framkommer innebär att Södertälje kommun har utsatts för allvarliga risker och inte upphandlat ett omfattande projekt så att det blir konkurrensutsatt. Så får det absolut inte gå till, säger Rickard Sundbom, stadsdirektör.

Konsultföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Cooper AB (PwC) fick uppdraget av stadsdirektören för ett år sedan att utreda om det uppstått oegentligheter i samband med att arbetet med parkeringsdäcket Pilen 2 bakom stadshuset upphandlades och utfördes. I den aktuella rapporten har underlag samlats från juni 2017, då projektet startades, fram till september 2020. 
 

Kostnaden mer än fördubblades

Utredningen visar att kostnaden hamnat på 43,8 miljoner kronor, i stället för det riktpris som i början angavs på cirka 20 miljoner kronor.
– Kommunen måste kunna uppvisa tydlig kontroll på hur skattemedlen används och sjösätter nu ett större åtgärdspaket, säger Rickard Sundbom.

 

De åtgärder som nu utarbetas går ut på att säkerställa att kommunen har:

  • rätt kompetens på alla viktiga funktioner
  • tydliga rutiner och arbetssätt
  • en bra och säker struktur för uppföljning och kontroller
  • de rätta förutsättningarna för att alla medarbetare ska kunna utföra sin arbetsuppgift på ett korrekt sätt. 
 

Som en del av åtgärderna kommer kommunen se över investeringsprocessen, var beslut ska tas och vilka beloppsgränser som ska gälla. Hittills har politikerna gett samhällsbyggnadskontoret en klumpsumma på ett antal miljoner för investeringsprojekt och för projektstart endast krävt ett tjänstemannabeslut.  
– Vi ska nu skapa större insyn från politiken för att stärka att allt går rätt till, säger tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör Andreas Klingström.
– Andreas Klingström kommer inom kort klargöra vilka andra åtgärder som snart blir aktuella, säger Rickard Sundbom.


Bakgrund: Entreprenaden frångick Lagen om offentlig upphandling 

Den PwC-utredning som nu släppts skulle vidare undersöka vad som framkommit i och med en tidigare revision över 2018 års verksamhet. Den revisionen visade att entreprenaden inte hade upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling och att kommunen hade frångått sina egna upphandlingskrav. Tekniska nämnden fick inte möjlighet att godkänna förskottsbetalningar till entreprenören. Revisionen visade även att kostnaderna hade överstigit budget. 
 

Läs PwC-utredningen som ett pdf-dokument.
 

Kontakt på Södertälje kommun: 
Helena Sundman, pressekreterare, Södertälje kommun, tel. 08-5230 6603.