Södertälje mot våld och förtryck 2023

Den 20–26 november flaggar Södertälje kommun orange. Vi gör det för att sätta fokus på problematiken kring våld i nära relationer och i synnerhet våld mot kvinnor och flickor. Kampanjen som är årligen återkommande innebär i år ett särskilt fokus på sårbara grupper. Under veckan kommer flera lunchseminarier ges av bland annat organisationen #intedinhora och Funktionsrätt Sverige. Veckan avslutas med fackeltåg genom stan.

– Varje flickas och kvinnas rätt att leva ett liv i frihet och fritt från våld och förtryck är en grundläggande fråga. I vårt samhälle och i det arbete som vi utför är det viktigt att tillgodose individens bästa och de förutsättningar som finns. Arbetet med personer med funktionsnedsättning och särskilt sårbara individer som utsätts för våld av närstående ska mötas med jämlika insatser som andra målgrupper. Denna veckas fokus och program känns väldigt viktigt. Ingen människa ska behöva leva i ofrihet och i otrygghet oavsett vilka förutsättningar vi föds in i eller drabbas av i livet, säger Viktoria Hjulström (S), Socialnämndens ordförande.

Vi vill med kampanjveckan gemensamt visa på hur vi kan lyfta och förhoppningsvis utveckla arbetet för en målgrupp som är särskilt sårbar. Våld i nära relationer drabbar i synnerhet kvinnor och flickor, det avser även funktionsnedsatta och andra särskilt sårbara grupper. Ingen kvinnas liv ska begränsas på grund av våld, förtyck eller begränsningar på grund av hederskultur - därför flaggar vi orange hela veckan.

Veckan Södertälje mot våld och förtryck uppmärksammas genom en rad aktiviteter; bland annat presenterar Hanna Öfors från Funktionsrätt Sverige om hur viktig egenmakten är för att förebygga våld. 

– Vi hoppas att veckan bidrar till att lyfta målgruppen och öka kunskapen om bemötande och hantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, säger Johannes Evers Gester, samordnare mot våld i nära relationer i Södertälje kommun. 

Veckan avslutas med ett fackeltåg genom stan fredag den 24 november för att manifestera mot våld mot flickor och kvinnor. Alla som vill stå upp mot våld mot kvinnor är välkomna att delta. Fackeltåget samlas kl. 16.15 utanför Södertälje församling, S:ta Ragnhildsgården, går gemensamt genom stan och avslutar sedan på Stora Torget.

Läs mer om veckan Södertälje mot våld och förtryck på sodertalje.se

För mer information:

Johannes Evers Gester, samordnare våld i nära relation, socialkontoret, Södertälje kommun, 0721-424721, johannes.evers-gester@sodertalje.se

Presstelefonen, Södertälje kommun, 08-523 066 03, info@sodertalje.se

Kort fakta:
Orange Day, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamling 1999. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera mot våld mot kvinnor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor visar sitt stöd med att klä sig i orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. I flera år har ”En vecka fri från våld” i Södertälje kommun inneburit seminarier och samtal med fokus på våld och hedersrelaterat våld där politiker, yrkesverksamma, det civila samhället med flera har berättat om arbetet eller sina upplevelser.