Unikt arbete mot organiserad brottlighet presenteras i ny rapport

Unikt arbete mot organiserad brottlighet presenteras i ny rapport

I dag släpper Södertälje kommunkoncern en rapport om sitt långvariga arbete mot den organiserade brottligheten på kommunnivå. Förutom att sammanfatta ett decenniums nära samarbete med polisen beskriver Paxrapporten även ett arbetssätt som ska leda oss in i framtiden. Rapporten kan ge tips om hur andra kommuner och myndigheter kan arbeta mot den organiserade brottligheten.

Rapporten samlar den speciella erfarenhet som Södertälje har vad gäller olika former av organiserad brottslighet och som format hur vi arbetar idag och framåt. Den visar även på lärdomar inom områden såsom bidragsbedrägerier av flera olika slag, folkbokföringsbrott och osunt företagande med svart arbetskraft, till exempel.

– Det har funnits ett enormt sug från kommuner, politiker, företagare, forskare, myndigheter efter hur vi har arbetat vidare med vår tidigare myndighetssamverkan med bland annat polisen, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun. En del av våra arbetssätt har vi kunnat diskutera med andra kommuners socialtjänst eller omsorgsverksamhet. I Pax-rapporten har vi lagt ihop vår samlade erfarenhet från andra områden såsom folkbokföringsfrågan.

Rapporten listar även många olika typer av organiserad brottsligheten genom åren, och hur Södertälje kommunkoncern blivit utsatt för bedrägerier där man mjölkat välfärdssystemen på pengar till brottslig verksamhet, säger biträdande polischef Kristoffer Olofsson.

Ett sätt att beskriva kommunkoncernens och polismyndighetens arbete är de insatser som sätter tryck på den organiserade brottsligheten. För polisen kan det handla om att beslagta pengar, punktmarkera platser och lagföra snabbare. För kommunen kan det handla om att stoppa svarta hyreskontrakt, få bukt med tystnadskulturen och stoppa välfärdsfusket. Kriminella grupperingar dras med egna interna utmaningar som maktkamper, revirkamper och penningbrist som vi inom Pax kan dra nytta av.

Paxarbetet sker i den dagliga verksamheten, inte i korta projekt eller i en tillsatt grupp. Utifrån den lokala lägesbilden av den organiserade brottsligheten i Södertälje har kommunkoncernen tillsammans med polisen skapat samverkansgrupper, som kopplar ansvarig verksamhetschef till lokalpolis med rätt expertis inom ett givet område. Exempel är välfärdsbrott, avfall, fokus unga och  trygga bostadsområden.

Pax går ut på att ha strukturerad samverkan över tid, utifrån delad lägesförståelse ur tre perspektiv: prevention i situationen här och nu, prevention på medellång sikt samt social hållbarhet.

Pax är inspirerat av Pax Romana, Roms gyllene era då fred varade i över 200 år med minskad arbetslöshet, ökad byggnation och stärkt handel. Att vinna freden och skapa friden det är den vision som samverkan inom Pax vilar på.

Länk till rapporten

Länk till sammanfattande broschyr

Länk till Pax hemsida

För mer information:
Anna Flink, säkerhetschef Södertälje kommun
08-523 067 28