Livet Bitch!

Livet Bitch! är ett kulturprojekt med start 2017 som utgår från Södertäljes unga tjejer och kvinnor med fokus på miljonprogrammen. Livet Bitch! är ett fristående projekt under Södertälje teateramatörer och sker i samverkan med Mezzopotelge, Grafikens Hus, Södertälje kommun/Kultur-och fritidskontoret, Tjejhuset och Juventas Ungdomsjour.


Livet Bitch! är till för alla unga kulturintresserade tjejer och kvinnor i Södertälje som vill vara med och skapa modern scenkonst om Södertälje och Sverige idag- ur unga kvinnor och tjejers perspektiv.  

Livet Bitch! strävar efter att bli en kulturell och konstnärlig plattform baserat på samverkan och delaktighet, och som ska verka för att ge unga tjejer och kvinnor möjligheten att ta kulturella initiativ och mer plats i kulturlivet och det offentliga rummet.

Livet Bitch! är öppet för alla tjejer mellan 13- 25 år och som deltagare i projektet ser vi det som en styrka att många olika språk och kulturer möts i arbetet med föreställningarna. Livet bitch! utgår från Södertäljes unga tjejer som norm och som deltagare är man med och styr projektets utformning och innehåll. Projektet är religiöst och kulturellt obundet och det är helt kostnadsfritt att delta i våra aktiviteter.