Södertälje teateramatörer

STA har funnits sedan 1960. Efter att ha flyttat runt i olika repetitionslokaler ställde föreningen i ordning en egen scen 1983, nämligen Sagateatern vid viken Maren mitt i Södertälje. Sagateatern är före detta Sagabiografen som invigdes 1916 och var bio fram tills att STA tog över lokalen 1983. Under åren har många förändringar och förbättringar av lokalen gjorts. Det blev ett teaterrum med många möjligheter både sceniskt och tekniskt. Tyvärr blev föreningen uppsagd från lokalen 2015 och den fungerar inte som scen sedan oktober 2016.

Förutom egna produktioner som STA framför i Södertälje har föreningen utbyte med amatörteatergrupper runt om i Sverige och Norden. STA har tidigare turnerat i Norden och övriga Europa med egna föreställningar. Grupper har också varit här och gästspelat.

STA vill vara en förening för människor med olika bakgrund och uppfattning i många avseenden men samlade kring ett gemensamt: att lära, förstå och spela teater.

STA är medlem i Amatörteaterns Riksförbund, ATR.

STA är inte bara en amatörteatergrupp, vi är cirka femton olika grupper. Ca 260 st är aktiva varje vecka.  Varje år ser cirka  3 500 barn teater i kommunens regi där STA tidigare kunnat erbjuda en scen. Nu arbetar vi intensivt med att hitta en ny scen för Södertäljes scenkonst för amatöre