Earth Hour

Bild på Stadshuset i blått med texten Stadshuset släcker lamporna

Världens största miljömanifestation, Earth Hour, infaller i år på lördag den 25 mars klockan 20.30-21.30 och pågår en hel månad till Earth Day den 22 april. Var med och bidra till att vända förlusten av biologisk mångfald och att begränsa klimatförändringarna.

Vad är Earth Hour?

Earth Hour startades av WWF i Australien 2007 och har sedan dess vuxit lavinartat. Under Earth Hour släcker människor världen över ner hem, städer och några utav världens mest ikoniska byggnader som Eiffeltornet i Paris, Operahuset i Sydney, Empire State Building i New York och Colosseum i Rom, tidszon efter tidszon, som en signal till beslutsfattare att agera.

Detta arbetar kommunen med

Earth Hour har uppmärksammats i Södertälje sedan 2007 och är en del av kommunens klimatarbete. Hur vi äter, reser, bor och konsumerar påverkar klimatet på jorden. I Södertälje arbetar vi med hållbarhetsfrågor året runt i hela organisationen och kommunen. Medborgarnas och verksamheternas engagemang och delaktighet i miljöfrågan är viktig för att Södertälje ska bli hållbart.

– Vi har ett övergripande mål att nästa generation ska ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, säger miljöstrateg Ebba Jordelius. Målet är att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri till år 2020 och att hela Södertälje ska uppnå samma mål senast år 2030. Jag vill särskilt nämna att antalet elfordon hos oss har ökat till 30 elbilar inklusiver hybrider. Andelen förnybart drivmedel är dessutom ca 40 procent av den totala mängden drivmedel för kommunens bilar.

Enligt uppgifter från SCB, Trafikanalys ligger Södertälje på tionde plats i Sverige när det gäller andelen miljöbilar i trafik i slutet av 2017.

Kommunens arbete med mat och hållbarhet enligt konceptet Östersjövänlig mat fortsätter styra måltidsplaneringen i kommunens skolor. Det betyder att maten ska vara god och hälsosam, ekologiskt producerad, innehålla mindre kött och tillagas på närproducerade råvaror efter säsong.

Källsorteringen av avfall i kommunen förbättrades under 2016 genom att sorteringssystemet Miljönären etablerades på alla kommunala skolor och förskolor. Systemet ska fortsättningsvis etableras i andra verksamhetslokaler i kommunen.

Uppvärmning av kommunens egna byggnader sker nu helt med förnyelsebara bränslen och fjärrvärme. Södertälje satsar också stort på solel. Telge Fastigheter planerar för att fortsätta anlägga solceller på både befintliga och nya byggnader.

Och givetvis släcker vi ner ljuset i Stadshuset den 24 mars kl. 20.30–21.30.

Så kan du engagera dig i Earth Hour

Har du tänkt på hur våra livsstilar lämnar avtryck på jorden? Bara maten vi äter står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens klimatfotavtryck och vår överkonsumtion bidrar till att djur och natur tar stryk.

Faktum är att om alla på jorden levde som vi i Sverige gör så skulle det krävas 4,2 planeter. Men vi har bara en. Därför behöver vi ta stora, snabba steg mot en hållbar livsstil inom gränsen för vad vår enda planet klarar av – ett One Planet Life.

Det fina är att vi har alla möjligheter att avsevärt minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi sparar pengar och får positiva hälsovinster. Varför inte börja med att uppgradera dina matvanor?

WWF:s webbplats finns kostråd, recept och massor med inspiration, för att de tror att förändringar går lättare om de känns lustfyllda.

På WWF:s webbplats hittar du även olika verktyg och annat för inspiration: 

  • Testa ditt klimatavtryck i den uppdaterade Klimatkalkylatorn 
  • Räkna ut dina måltiders påverkan i Matkalkylatorn och hitta goda och planetsmarta recept.
  • Agera för planeten på WWF:s nya plattform Agera
  • Du kan också delta i WWF:s Earth Hour-tävling fram till den 22 april och annat. Hitta inspiration och delta i Earth Hour.