Senaste nytt

Kubansk delegation på besök i Södertälje

2022-08-19

För en vecka sedan tog kommunen via miljökontoret emot ett studiebesök från Kuba.

Tjänstemän från Kubas miljödepartement som jobbar med vatten- och klimatfrågor ville se exempel på lösningar inom vatten, sanitet och dagvatten. Studiebesöket som gjordes tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) ligger inom ramen för ett svenskt biståndsfinansierat projekt som handlar om vatten, sanitet och lokal bioekonomi i två stadsnära områden utanför Kubas huvudstad Havana.

Karl-Axel Reimer, enhetschef för ekologi och vattenskydd på miljökontoret som tog emot delegationen berättar varför det är intressant att besöka just Södertälje kommun.

”Vi har flera intressanta exempel och erfarenheter i Södertälje kring omställning till hållbart samhälle. Inte minst om hållbar sanitet och vattenförvaltning. Vårt arbete med våtmarker som åtgärder för vattenrening och för balansering av vattenflöden är intressant; till exempel den nyanlagda dagvattenvåtmarken vid Hovsjö. ”

Under dagen besöktes Gamla Kyrkskolan i Hölö som har exempel på extremt snålspolande toaletter. Därefter Telge Näts kretsloppsanläggning i Hölö som behandlar källsorterat toalettavfall för användning som gödsel. Lantbrukaren berättade om anläggningens drift. Ett besök gjordes vid Kiholms koloniområde som har ett avloppssystem baserat på torra toalettlösningar.

Laritza García García, klimatdirektör på kubanska miljödepartementet berättar att Kuba har problem med vattenförsörjning, sanitet och översvämningar vid sina kustområden. De har idag lösningar som inte är hållbara och som behöver anpassas till ett föränderligt klimat.

”Vi är mycket imponerade av Södertäljes lösningar och har lärt oss mycket av det här besöket. Vi tar med oss den här kunskapen hem till Havana, utvärderar och anpassar nya hållbara lösningar till vår lokala kontext.”