Södertälje kommun med i EU-projekt för att skapa hållbara matmiljöer

Händer som arbetar med grönsaker i myllan.

Södertälje kommun stöttar offentliga lokala och regionala myndigheter att skapa gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproducenter och konsumenter med fokus på hållbarhet.

Det är samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret, MatLust Utvecklingsnod samt kostenheten som är med i det EU-finansierade projektet; KISMET (2023-2025)

Projektet har tre fokusområden; styrning/integration, hållbar konsumtion samt hållbar produktion.

Att delta i detta projekt är ett led i att uppfylla Södertälje kommuns framtidsvisionen till 2030; att livsmedelsproduktionen i vår närhet ska ha ökat väsentligt och blivit mer diversifierad. Att förädling, lagring och distribution av livsmedel från både när och fjärran är organiserad i robusta system och har överlappande funktioner för att kunna motstå störningar.