Finalisterna till hållbarhetspriset 2023 är klara!

Södertälje kommuns viktigaste utmärkelse, hållbarhetspriset, delas årligen ut till en person, ett företag eller en förening som jobbar aktivt med hållbar utveckling. Årets finalister är Lebi Skol IF, AMF Södertälje och DeVilda.

Här kan du läsa mer om finalisterna

 

Lebi Skol IF

Nomineras till hållbarhetspriset 2023 för en verksamhet som bidrar till såväl social som ekonomisk hållbarhet genom att föreningen främjar delaktighet, inkludering och en ökad folkhälsa bland barn och unga. Lebi Skol IF erbjuder träning för barn och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar, bakgrund och identitet. De möjliggör en väg in i föreningslivet och en meningsfull fritid för hundratals barn och unga. Lebi Skol IF har även skapat en plattform för unga genom föreningens ledarakademi. Utbildningar inom ledarskap och demokrati ger ungdomarna möjlighet att bli goda ledare och förebilder och stärker deras delaktighet och inflytande i samhället.

 

AMF Södertälje

Nomineras till hållbarhetspriset 2023 för en verksamhet som bidrar till alla tre hållbarhetsdimensioner. AMF Södertälje, Allmänna Motorföreningen Södertälje, är en av Sveriges äldsta motorklubbar som genom åren stått på egna ben genom samarbeten med civilsamhället och företag i Södertälje. Med ett nytt el-motorcykelområde vill föreningen främja en mer miljövänlig sport. Barn och unga södertäljebor erbjuds också möjlighet att prova på sporten genom att avgiftsfritt låna en elmotocross. Motorklubben har även utfört aktiviteter i Södertäljes utanförskapsområden för att aktivera ungdomarna som annars har låg aktivitet i föreningslivet.

 

DeVilda

Nomineras till hållbarhetspriset 2023 för en verksamhet som bidrar till ekologisk hållbarhet. DeVilda AB i Järna säljer viltkött och ekologiskt närproducerat kött av hög kvalitet, vilket bidrar till bättre djurvälfärd, god resurshushållning och hållbar utveckling. DeVilda är också det första svenska slakteriet som har godkänts för att få utföra slakt av djur på gården som djuren kommer från. Det innebär att längre transporter inte behövs, vilket bidrar till såväl bättre djurvälfärd som minskade utsläpp.

 

Prisutdelningen

Årets vinnare kommer att utses och uppmärksammas den 30 januari 2024 på Science Week. 

Du som är hållbarhetsintresserad är välkommen att delta under prisutdelningen och efterföljande mingel, för att knyta kontakter med andra hållbarhetsintresserade i Södertälje. Alla deltagare bjuds på vegetarisk plockmat och alkoholfritt bubbel. Det är begränsat med platser.

Anmäl dig här!

 

Här kan du läsa mer om hållbarhetspriset och tidigare vinnare.